1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ข้อมูลน่าสนใจ

มีเอกสารแนะนำวิธีการเดินชมสมุนไพรในแต่ละโซน มีทั้งหมด 5 โซน เช่น ลานนานาสมุนไพร (1A), ลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (7A) , สวนสมุนไพร (2A) , ลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ (5A) , ลานไม้เลื้อย (3A ) เป็นต้น จะมีหมายเลข พร้อมชื่อสมุนไพรตามหมายเลขนั้น

ชมอุทยาน

  • 1
  • อาคารใบไม้สามใบ

   ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์เชิงประจักษ์
  • 2
  • ลานนานาสมุนไพร

  • 3
  • บ้านหมอยา

   ให้บริการนวดแผนไทย
  • 4
  • หอดูนก (ชุ่มน้ำเหนือ)

  • 5
  • สวนสมุนไพร

  • 6
  • หอดูนก (ชุ่มน้ำใต้)

  • 7
  • ลานไม้เลื้อย

  • 8
  • อาคารใบไม้ใบเดียว

   อาคารศาลาการเรียนรู้สมุนไพร
  • 9
  • ลานสมุนไพรวงศ์ขิง

  • 10
  • ลานสมุนไพรเพื่อคนพิการ

  • 11
  • ศาลาหมอชีวกโกมารภัจจ์

  • 12
  • ลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

  • 13
  • อาคารสัมมนา

  • 14
  • อาคารวิจัยและพิพิธภัณฑ์พืช

  • 15
  • ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กิจกรรมที่มีในอุทยาน

การเดินศึกษาสมุนไพรพร้อมวิทยากร/ชมห้องนิทรรศการถาวร

อัตราค่าวิทยากรนำชม กลุ่มละ 15-30 คน/รอบ (30บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

บริการวิทยากร นำชมเพื่อศึกษาสมุนไพรในอุทยานฯ โดยจะนำพาทุกท่าน เข้าถึงต้นสมุนไพร พร้อมทั้งบรรยายลักษณะ สรรพคุณ
วิธีการใช้ พืชสมุนไพร รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลิน และสนุกไปพร้อมๆ กับวิทยากร

กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการใช้สีจากธรรมชาติในอาหาร โดยการสกัดสีด้วยน้ำ ซึ่งสีจากธรรมชาติที่ใช้ ได้แก่ สีเหลืองจากดอกกรรณิการ์ สีแดงจากแก่นฝาง สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองใช้สีจากธรรมชาติและทำวุ้นด้วยตนเอง และชิมวุ้นฝีมือตัวเองในช่วงท้ายของกิจกรรม

กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เด็ก ๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก

กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมการอัดพรรณไม้แห้งลงในแผงอัดพรรณไม้ที่จำลองแบบมาจากของจริง และตกแต่งด้วยสีจากธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมืออัดพรรณไม้และได้แผงอัดไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

กิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล ซึ่งเป็นยาทาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้น้ำมันไพลติดมือกลับไปทดลองใช้อีกด้วย

กิจกรรมเมนูสมุนไพร

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากสมุนไพร โดยจะมีเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ยำใหญ่ ผัดสมอไทย ถุงทอง และการทำแซนวิส โดยแต่ละเมนูจะให้ท่านได้ลองทำและชิม ฝีมือตัวเองเลย (สามารถเลือกได้ 1 เมนู)

กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสดเพื่อใช้ประคบเบื้องต้นแก้อาการปวดเมื่อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำลูกประคบด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้วิธีการประคบเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพได้

กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรเบื้องต้น เช่น การเพาะเมล็ด การปักชำ การย้ายต้นกล้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองย้ายต้นกล้าและนำไปดูแลต่อที่บ้าน

กิจกรรมเส้นสายระบายสีธรรมชาติ

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

“เส้นสายระบายสีธรรมชาติ” เด็ก ๆ จะได้รู้จักสมุนไพรที่นำมาต้มให้สีต่าง ๆ สามารถผสมให้ได้สีอื่น ๆ มาสร้างสรรผลงานศิลปะตามจินตนาการ

กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

การเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ คือ พืชวัตถุ ธาตุวัตถุและสัตว์วัตถุ โดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำเคล็ดลับการดูเครื่องยา และวิธีการจดจำสรรพคุณสมุนไพรให้ง่ายยิ่งขึ้น

กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาแจ้งล่วงหน้า 15 วัน)

กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เป็นการสอนออกกำลังกายตามการแพทย์แผนไทย ซึ่งเลียนแบบท่าทางมาจากฤๅษีในสมัยโบราณที่อยู่ในอิริยาบถท่าเดิมนานๆ จึงคิดวิธีดัดตัวเองเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งท่าบริหารนี้ จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้