สนับสนุนเรา

“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพรไทย รวบรวมพันธุ์สมุนไพรไว้กว่า 800 ชนิด ออกแบบจัดปลูกสมุนไพรเป็นแปลงสวยงามน่าชม มีแปลงสมุนไพรสำหรับการเรียนรู้ของผู้พิการและผู้สูงอายุ พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และโปรแกรมการอบรมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีนิทรรศการถาวรเรื่อง สมุนไพร: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล เพื่อจุดประกายให้เกิดความศรัทธาในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เน้นการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยาอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค มีเป้าหมายจะจัดตั้งศูนย์อ้างอิงทางพฤกษศาสตร์ของสมุนไพรไทย ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์พืช ห้องจัดแสดงเครื่องยาไทย งานวิจัยการขยายพันธุ์สมุนไพรหายากและมีศักยภาพในอุตสาหกรรมยาไทยด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และรวมรวมดีเอนเอสมุนไพรไทยเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดด้วยเทคนิคชั้นสูงสำหรับพัฒนาสมุนไพรไทย”

หากท่านเห็นความสำคัญ และต้องการสนับสนุนงานของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

• โปรดกรอก แบบฟอร์ม หลักฐานในการสนับสนุน ระบุชื่อ ที่อยู่ พร้อมจำนวนเงิน

• โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่บัญชี 016-3-00325-6
กรุณาส่งใบรับรองรายการของธนาคารหรือเช็คธนาคาร พร้อมแบบฟอร์ม มาที่
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

• อุทยานฯ ส่งใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยไปยังท่าน

• สามารถลดหย่อนภาษี 1 เท่า


โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-441-5272-4 เบอร์โทรสาร 02-441-5264 หรืออีเมล์ sireepark@mahidol.ac.th