ข่าวประชาสัมพันธ์

02

ส.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจะขอปิดการให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะขอปิดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เพื่อปรับปรุงสถานที่สำหรับพิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 14 กันยายน 2560

จึงขออภัย มา ณ ที่นี้

สอบถามข้อมูลได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5272-4
Facebook : Sireepark
https://sireepark.mahidol.ac.th