ข่าวประชาสัมพันธ์

06

ก.พ.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 123 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจำแนกพืชสมุนไพรด้วยตัวเอง เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00-16.00 น.

03

ก.พ.'59

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษาการแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

กลุ่มนักศึกษาการแพทย์แผนไทย โรงเรียนภัทรเวชสยาม จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30-15.00 น.

31

ม.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขัน “EMS Rally 2016”

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) จัดกิจกรรมการแข่งขัน “EMS Rally 2016” เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือกผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและปลอดถัย  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 8.00 – 16.00 น.

25

ม.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชา เภสัชกรรมไทยประยุกต์1 ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทย ประยุกต์ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักเภสัชกรรมไทย โดยเนื้อหาวิชานี้เกี่ยวกับชนิดและสรรพคุณสมุนไพรสดและแห้ง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 25  มกราคม 2559 เวลา 9.00-15.00 น.

24

ธ.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ RILCA GAMES 2015

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในงาน RILCA GAMES 2015 ณ สวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 7.00-10.00 น.

04

ธ.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

นักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในประเภทสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในประเภทสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยมชม บรรยากาศภายในสวนอุทยานฯและห้องนิทรรศการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม 2558

21

พ.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

นิตยสาร Cycling Plus Thailand จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ “ปั้น ปลูก เปลี่ยน” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิตยสาร Cycling Plus Thailand จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ “ปั้น ปลูก เปลี่ยน” โดยทีมผู้บริหารจาก Cycling plus และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ภายในงานมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 100 ต้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กิจกรรมทาสีเลนจักรยานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและรวมพลปั่นจักรยานรอบมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.00-14.30 น.

09

พ.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ โรงเรียนจิตรลดา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

คณะอาจารย์ โรงเรียนจิตรลดา จำนวน 16 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเตรียมงาน ที่จะพานักเรียน มาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

09

พ.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30-16.00 น.

05

พ.ย.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal มาบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal ขอเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการบันทึกรายการ งานวิจัยเรื่อง “สมุนไพรเพชรสังฆาตช่วยกระดูกพรุน” ของ ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5  พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.