ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต นำนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 31 ตุลาคม 2563

         นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ ในส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล รวมถึงพืชที่มีคุณค่าทางยา อาหารและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพืชที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสมุนไพร คอยให้การดูแลและนำชมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

29

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนถาวรวิทยานำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณโรงเรียนถาวรวิทยานำนักเรียนเข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

         โรงเรียนถาวรวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 276 คน เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียน และปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางโรงเรียนจึงได้เลือกกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการและวิธีการเก็บพรรณไม้ในแบบนักพฤกษศาสตร์ และเพิ่มทักษะทางศิลปะในการตกแต่งหน้าปกด้วยตนเอง จากนั้นเป็นกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ทำความรู้จักสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเป็นวัตถุดิบผ่านการดมกลิ่น และเลือกกลิ่นที่ชอบมาทำเป็นยาดมสมุนไพรนำกลับไปใช้ได้เองที่บ้าน และยังเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการขยายพันธุ์พืชในกิจกรรมขยายพันธุ์สมุนไพร นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการและทำความรู้จักต้นสมุนไพรนานาชนิด ภายในลานนานาสมุนไพรซึ่งจัดแสดงสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน พร้อมกับการสัมผัสชิมและดมกลิ่นของต้นสมุนไพรสดไปพร้อมกับการถามตอบกับวิทยากรได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในกิจกรรมรถรางชมสวน พร้อมฟังบรรยายข้อมูลของต้นสมุนไพรตลอดเส้นทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

22

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบำรุงวิทยานำนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

โรงเรียนบำรุงวิทยานำนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อมุ่งเน้นสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน โดยโรงเรียนบำรุงวิทยาได้เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักต้นสมุนไพรและพืชผักสวนครัวที่อยู่ใกล้ตัว กิจกรรมรถรางชมสวนที่สามารถชมวิวภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และได้รับความเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ และกิจกรรมระบายสีจากธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการสะกัดสีจากธรรมชาติ และนำมาใช้ประกอบกิจกรรมได้ นอกจากนี้น้อง ๆ นักเรียนยังจะได้เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

21

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

คณะศึกษาดูงานจากการไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

         การไฟฟ้านครหลวงนำบุคลากรเข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้น อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดวิทยากรให้การต้อนรับ นำชมสวนสมุนไพรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ตลอดจนทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมฤๅษีดัดตน เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เรียนรู้และขยับยืดและเหยียดส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนี้ยังได้ทดลองทำยาดมสมุนไพร และนำกลับไปใช้เองที่บ้านหรือเป็นของฝากให้กับคนรู้จักอีกด้วย

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

19

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนบางสะพานวิทยานำนักเรียนห้องพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตสาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

         โรงเรียนบางสะพานวิทยานำนักเรียนห้องพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนด้านพฤกษศาสตร์และสมุนไพร และต่อยอดในการเรียนในระดับอุดมศึกษาในด้านสายการแพทย์ เภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพแขนงต่าง ๆ ในอนาคตของนักเรียน โรงเรียนบางสะพานจึงได้เลือกกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ที่มีความตรงต่อความต้องการ ได้แก่ กิจกรรมศึกษาเภสัชวัตถุ ในกิจกรรมนี้ น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสังเกตลักษณะของสมุนไพรแห้ง ที่มีความแตกต่างจากสมุนไพรสดที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะต่าง ๆ ทางพฤกษศาสตร์ได้ กิจกรรมถัดมาเป็นกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของนักพฤกษศาสตร์ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมเดินชมสวน ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของต้นสมุนไพร รวมไปถึง กลิ่น และการชิมรสชาติของสมุนไพรสด ๆ ในลานนานาสมุนไพร นอกจากนี้ยังได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญตลอดเวลาในการทำกิจกรรมที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

09

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาเรียนรู้สมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

         โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าศึกษาความรู้ทางด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้ศึกษาสมุนไพรอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงการทัศนศึกษาในครั้งนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ในกิจกรรมนี้นอกจากที่น้อง ๆ มีวิทยากรนำชมต้นสมุนไพรนานาชนิดในลานนานาสมุนไพรแล้ว น้อง ๆ ยังได้ฝึกการสังเกตลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การสัมผัส ชิมรสชาติ และดมกลิ่นของต้นสมุนไพรสด ๆ ในลานสมุนไพรด้วย นอกจากนี้ยังได้เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทย และเพลิดเพลินกับสื่อมัลติมีเดียในห้องนิทรรศการที่ออกแบบมาเพื่อผสมผสานความรู้และความสนุกเพลิดเพลินไว้ด้วยกันอย่างลงตัว กิจกรรมถัดมาเป็นการลงมือทำยาดมสมุนไพร ในกิจกรรมนี้นอกจากเรียนรู้ขั้นตอนในการปรุงยาดมสมุนไพรแล้ว น้อง ๆ ยังได้เห็นรูปร่างหน้าตาของสมุนไพรที่มีขายกันตามร้านขายสมุนไพรทั่วไปอีกด้วย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนได้เรียนรู้สมุนไพรให้ได้มากที่สุด และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงปิดท้ายด้วยการนั่งรถรางศึกษาสมุนไพรรอบอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ตลอดสองข้างทางของเส้นทางรถรางนั้นเต็มไปด้วยต้นสมุนไพรกว่า 30 ชนิด ให้ได้ศึกษาตลอดสองข้างทาง

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

08

ต.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

         วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาในรายวิชา พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และรายวิชา พฤกษศาสตร์การแพทย์ เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพืชสมุนไพร รวมถึงประโยชน์จากพืชสมุนไพรและการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าสมุนไพร อุทยานธรรมชาติวิทยาจึงได้จัดเตรียมวิทยากรและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าชม ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ซึ่งนำชมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านพฤกษศาสตร์ และสรรพคุณตามตำรายาไทย หลังจากนั้นเป็นการเข้าชมห้องนิทรรศการที่นำชมโดยวิทยากรที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมศึกษาสมุนไพร (แลปกริ๊ง) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของนักศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรโดยเฉพาะ ในแต่ละกิจกรรม นักศึกษาสามารถถามและตอบเพื่อเก็บทุกเทคนิคเคล็ดลับในการศึกษาสมุนไพรจากวิทยากรได้อย่างเต็มที่

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

18

ก.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนักศึกษาในรายวิชาสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำอาจารย์และนักศึกษาในรายวิชาสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ​ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชา อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงจัดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์คอยให้การต้อนรับ และให้ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงต้นสมุนไพรต่าง ๆ ในตำรายาไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชได้อย่างชัดเจน เช่น ดอก ใบ ลำต้น ข้อต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถดมกลิ่น หรือชิมรสชาติของต้นสมุนไพรที่สามารถกินสดได้อีกด้วย ถัดมาในส่วนของห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทย และการพัฒนายาสมุนไพรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการการผลิต และสินค้าที่ผลิตจากสมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

         นอกจากการศึกษาสมุนไพรแล้ว นักศึกษาได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติและความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการเดินศึกษาสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะพัฒนานักศึกษาของท่านให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในอนาคต และได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสถัดไป

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

17

ก.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 และ 18 กันยายน พ.ศ.2563

       โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์เป็นผู้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากรให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพร ในเรื่องการสังเกตลักษณะ ประเภท และการใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ได้แก่ “กิจกรรมเดินชมสวน” เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของต้นสมุนไพรอย่างใกล้ชิดไปพร้อม ๆ กับวิทยากร “กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง” ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนจะได้ลองสมุนไพรที่ใช่ ใส่กลิ่นสมุนไพรที่ชอบลงไปเป็นส่วนผสมของยาดมสมุนไพร พร้อมนำกลับไปใช้ที่บ้าน กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมที่อยู่กับอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาช้านาน นั่นก็คือ “กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร” ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนจะได้นั่งรถรางที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลใช้โดยสารจริง เข้าไปศึกษาสมุนไพรรอบนอกของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ กว่า 30 ชนิด จากนั้นมาต่อที่กิจกรรม “แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว” กิจกรรมเล็ก ๆ น่ารักที่ถูกจำลองมาจากการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของนักพฤกษศาสตร์ และมาจบที่ “การเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของปรุงยาสมุนไพรหลังจากจบห้องนี้แล้ว น้อง ๆ นักเรียนจะรู้ทันทีว่า จริง ๆ แล้วสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

16

ก.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

ชมรมรามาธิบดีอาวุโส (ช.ร.อ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำสมาชิกชมรมฯ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

         ชมรมรามาธิบดีอาวุโส (ช.ร.อ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ชมรมรามาธิบดีอาวุโส(ช.ร.อ.) เป็นชมรมที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สมาชิกของชมรมฯ คือบุคลากรของคณะฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้เกษียณราชการจากคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรมฯ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากร และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะกับกลุ่มผู้เข้าชมในครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการทำพิมเสนน้ำ เป็นกิจกรรมที่จะได้เห็นกระบวนการ และขั้นตอนกำทำพิมเสนน้ำ ซึ่งไม่ได้ยากอย่างที่หลาย ๆ คนเคยจินตนาการไว้ กิจกรรมถัดมา คือกิจกรรมกายบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน ซึ่งเป็นกิจกรรมการกายบริหารที่เหมาะกับคนหลายช่วงวัย สำหรับผู้สูงวัยที่จะต้องออกกำลังกายพร้อมกับการถนอมข้อเข่า การกายบริหารแบบฤๅษีดัดตนอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ตอบโจทย์ที่สุด และกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร ตลอดสองข้างทางที่รถรางวิ่งผ่านจะมีต้นสมุนไพร 30 ชนิดให้ได้ชม พร้อมกับการอธิบายจากบทบรรยายและข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรประจำรถราง

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ชมรมรามาธิบดีอาวุโส (ช.ร.อ.) เล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพรไทย และเลือกให้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯเป็นสถานที่การเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมรามาธิบดีอาวุโส (ช.ร.อ.) อีกครั้งในอนาคต

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark