ข่าวประชาสัมพันธ์

28

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนราชนี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนราชนี ที่เข้าทัศนศึกษาสมุนไพรไทย พร้อมกับทำกิจกรรมสาธิตการทำวุ้นสีจากธรรมชาติ ถุงทองสมอ และลูกประคบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

24

ต.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะปิดให้บริการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยกำหนดเปิดให้บริการอีกครั้ง วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 ตามเวลาปกติ

21

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก ม.นเรศวร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น.

20

ต.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ผักเชียงดา”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร ผักเชียงดา

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

19

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มเด็กและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ กลุ่มเด็กและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่ได้จัดโครงการ “รามาน้อย” ครั้งที่ 22 เข้าทัศนศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยต่างๆ และทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

18

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทย และงานออกแบบต่างๆ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2560 เวลา 10.00-12.00 น.

12

ต.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอปิดการให้บริการ ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอปิดการให้บริการ ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

02

ต.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “กรรณิการ์”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร กรรณิการ์

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

30

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับนักศึกษาชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและทำกิจกรรม สาธิจการทำลูกประคบสมุนไพรพร้อมวิธีการใช้ลูกประคบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น.

22

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.