ข่าวประชาสัมพันธ์

10

ก.ย.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เปิดให้บริการ !!!

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านและขอเชิญบัณฑิตมาถ่ายภาพภายในบริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

ซึ่งเป็นวันฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560

เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th

06

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานนิติการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานนิติการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากร พานั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน และพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

06

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

บุคลากร จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล มีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากร พาชมห้องนิทรรศการและพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

06

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 5 และวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูและบุคลากร จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร สภาพแวดล้อมธรรมชาติ เกิดทักษะการสำรวจ สังเกตุและบันทึกข้อมูล สามารถนำมาประกอบวาดภาพ พร้อมเขียนบรรยายเพื่อการสื่อสารได้

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

05

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาและบุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 นักศึกษาโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Chiba University ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาและบุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์  รวมทั้งวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือในระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ และนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

30

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน Museum Thailand Awards 2018

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Museum Thailand Awards 2018  พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี รองศาสตราจารย์  พร้อมจิต   ศรลัมพ์   ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติท่านแรก ซึ่งเป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลจาก พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา  จุฬาวัฒนทล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม 2561

สำหรับรางวัล Museum Thailand Awards ถือเป็นสัญลักษณ์ของการคัดสรรคุณภาพให้ได้ตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ในสาขาต่างๆ โดยหวังว่ารางวัลจะเป็นผลสัมฤทธิ์ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานและความยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์ไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อยกระดับและปรับมาตรฐานของวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้แนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นจนสามารถเข้าสู่ระดับสากล

22

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำยาดมสมุนไพร แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว สอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เดินชมสวนและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

15

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและบุคลากร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและบุคลากร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ชมแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤษศาสตร์ สมุนไพรไทย  โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การตอนรับ และนั่งรถรางพาชมบรรยกาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

10

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะข้าราชการพลเรือนที่เกษียณอายุราชการ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรและทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ชมห้องนิทรรศการสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยาการในการบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

09

ส.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีสมุทปราการ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างประสบการณ์จากทรัพยากรธรรมชาติและพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร และการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark