ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2563 กลุ่มนักศึกษา จากสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมและทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นักศึกษาพิการและบุคลากร จากวิทยาลัยราชสุดา จัดกิจกรรมหน่วยDSS สานสัมพันธ์นักศึกษาพิการและบุคลากร เพื่อให้รู้จักสถานที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ สามารถเดินทาง ติดต่อและไปใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกที่มหาวิทยาลัยจัดบริการให้ โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

18

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวนทั้งหมด 63 คน ได้จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพร โดยเข้าทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชม เดินชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่สมุนไพรและกิจกรรมสาธิตทำน้ำมันไพล

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

17

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และคุณครู จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต จำนวนทั้งหมด 80 คน เข้าทัศนศึกษาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชม ทำกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมวอล์คแรลลี่สมุนไพรและทำกิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

16

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะบุคลากร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 16 มกราคม 2562 คณะบุคลากร จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางและพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

13

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ จาก Nanjing University สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มกราคม 2562 Prof. Dr.  Zhu-Jun Yao และ Prof. Dr. Jian-Xin Li  จาก School of Chemistry and Chemical Engineering , Nanjing University สาธารณรัฐประชาชนจีน  ร่วมกับอาจารย์ ศ.ดร. อภิชาติ สุขสำราญ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแพง ศ. (เกียรติคุณ) ดร. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ จากคณะวิทยาศาสตร์ และรศ. ดร. สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการนำชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

12

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในธีม “นักพฤกษศาสตร์น้อย ปี 2”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในธีม “นักพฤกษศาสตร์น้อย ปี 2” วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลหนังสือสมุนไพรอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จำนวน 10 เล่ม ทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กล่าวรายงาน โดยบรรยากาศภายในงานคึกคักและสนุกสนานเป็นอย่างมาก กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล, ชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ,ชิมน้ำสมุนไพรหลายรส, สมุดทำมือหลากสี, แผงจิ๋วทำดอกไม้แห้งแต่งลาย, ดูนกริมน้ำ, ยาดมสมุนไพร สูตรเฉพาะหนูทำเอง, และกิจกรรมเพาะชำสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ เด็ก ๆ และผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมตามซุ้มกันอย่างหนาแน่น มีการจับสลากแลกของรางวัลจากผู้สนับสนุนให้แก่เด็ก ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,100 คน

อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณ ของรางวัล อาหาร เครื่องดื่มและช่วยจัดงาน ได้แก่ มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด, มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ, บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ปามาทอย จำกัด, บริษัท แลคตาซอย จำกัด, บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน), บริษัท ไม้เดิม จำกัด,  ร้านขุนขยับ

และขอขอบคุณอาสาสมัครจิตอาสา Sireepark รุ่น1 ทุกท่านที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมและะช่วยให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากทุกท่านในครั้งต่อ ๆ ไป

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

04

ม.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 3 มกราคม 2562 ในโอกาสที่คณะผู้บริหารของสำนักงบประมาณมาเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภกญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำนางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะมาเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ให้การต้อนรับ นำชมห้องนิทรรศการถาวร สมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากลและนั่งรถรางชมทัศนียภาพ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26

ธ.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 6 และวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การศึกษา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรและหลักการจัดจำแนกพืช โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

21

ธ.ค.'61

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงปีใหม่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่1 มกราคม 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562