ข่าวประชาสัมพันธ์

19

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พาคณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน10 ท่าน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวรและพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

07

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และคุณครู จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 18 คน และคุณครู จำนวน 4 คน จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ในโครงงาน มหัศจรรย์แห่งชีวิต (The miracle of life) มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตคน พืช และสัตว์ เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ และเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิต โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว พาชมห้องนิทรรศการถาวร กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 68 คน และคุณครู จำนวน 8 คน จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 68 คน และคุณครู จำนวน 8 คน จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว วัฎจักรของพืชดอกและส่วนประกอบของพืชดอก โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร

นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรและเล่นเกมส์แรลลี่สมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

05

มิ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ จำนวน 40 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อศึกษาและเรียนรู้สมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทย โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ บุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

พ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ จากสวนพฤกษศาสตร์คิว เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Timothy Utteridge ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์ จากสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) ประเทศสหราชอาณาจักร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ นอกจากนี้ Dr. Timothy Utteridge ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติด้วย

23

พ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากโครงการ The 1st International PhD Conference on Environment เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ The 1st International PhD Conference on Environment มีนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยพาเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยายและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

10

พ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เขตภาษีเจริญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 คณะนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และอาจารย์ จากโรงเรียน นานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี จำนวน 37 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้รู้จักชนิดของพืชสมุนไพรใกล้ตัวและเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัว โดยมี ผศ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร พาชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว นั่งรถรางชมสวนสมุนไพรและกิจกรรมอาหารสมุนไพร : ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

08

พ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และอาจารย์ จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงค์โปร์ จำนวน 67 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสมุนไพรและปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกิจกรรมเพื่อทำประโยชน์ให้สังคม โดยมี ผศ.ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ อาจารย์ ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพรและกิจกรรมการขยายพันธุ์สมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

26

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 26 เมษายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน รายวิชา กญวก 281 ภูมิปัญญาไทย ทางการเกษตร นำคณะนักศึกษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพิ่มความรู้ในด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมนิทรรศการ “สมุนไพรภูมิปัญญาไทย สู่สากล” และสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

25

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 เมษายน 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา VSPA 328 Veterinary Systemic Pharmacology (สพปส 328 เภสัชวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมนิทรรศการ “สมุนไพรภูมิปัญญาไทย สู่สากล” และสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark