ข่าวประชาสัมพันธ์

16

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ได้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยทางโรงเรียนได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 85 คน และคุณครูจำนวน 8 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

10

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและธรรมชาติวิทยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพ โดยพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 65 คน และคุณครูจำนวน 10 คน เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพร สาธิตการทำยาดมสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

09

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

บุตรพนักงาน จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการเติบโตแบบรู้จักและรักธรรมชาติ” สำหรับบุตรพนักงานจากวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้บุตรพนักงานใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิmยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศ พาชมห้องนิทรรศการถาวร และสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านชีววิทยา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เปิดโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและเปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้กว้างไกลยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรม เดินชมสวนและนั่งรถรางชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

04

ต.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งปิดการให้บริการ !!!

ปิดให้บริการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

เนื่องจากมีการดับไฟ จึงขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการ และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นะคะ

#sireepark

27

ก.ย.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งปิดการให้บริการ !!!

ขอแจ้งปิดการให้บริการ !!!

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องจากมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th

27

ก.ย.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เปิดให้บริการ !!!

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านและขอเชิญบัณฑิตมาถ่ายภาพภายในบริเวณอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

ซึ่งเป็นวันฝึกซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th

27

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กันยายน 2562 ด้วยทางโรงเรียนสาธิตพัฒนา ได้จัดโครงการเรียนรู้โลกกว้าง ซึ่งมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และคุณครู ทั้งหมด 51 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องและปลอดภัย สอดคล้องกับวิถีคนไทยในชีวิตประจำวัน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ กิจกรรสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมเมนูสมุนไพร กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติและกิจกรรมแผงอัพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บุคลากรการแพทย์แผนจีน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2562 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดทำโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรแพทย์แผนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยวิชาการระหว่าง Nanjing Drum Tower Hospital, The Affiliated Hospital of Nanjing University Medical School สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมีบุคลากร จำนวนทั้งหมด 4 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชม และพาชมห้องนิทรรศการ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

14

ก.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 14 กันยายน 2562 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการศึกษาภาคสนามเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาเภสัชกรรมไทยประยุกต์ 1,2 สำหรับนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์ จำนวนทั้งหมด 49 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ส่วนที่ใช้ และสรรพคุณของสมุนไพร รวมถึงศึกษาวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพรและพาชมห้องนิทรรศการ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark