ข่าวประชาสัมพันธ์

06

ก.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานนิติการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานนิติการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากร พานั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน และพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark