ข่าวประชาสัมพันธ์

03

มิ.ย.'61

ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และบุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ที่ผ่าน คณาจารย์ และบุคลากร จากภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาการออกแบบ การจัดการสวนสมุนไพรและจัดนิทรรศการ โดยเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศและฟังการบรรยาย จากเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ