ข่าวประชาสัมพันธ์

28

ต.ค.'61

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 คณะนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และเครื่องยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทย โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถราง และทำกิจกรรมดูเครื่องยาต่างๆ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark