ข่าวประชาสัมพันธ์

08

ม.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)และคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม

ทางบริษัท ซีเอ็มโอฯ ขอความอนุเคราะห์ นำคณะสื่อมวลชน (Blogger & Website) เข้าเยี่ยมชมภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และให้คณะสื่อมวลชนได้เรียนรู้จุดประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ อาคารภายในต่างๆและชนิด ลักษณะต่างๆของพืชสมุนไพร โดยได้กำหนดในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 10.00-11.30น. พร้อมกับ คุณอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม) และผู้ติดตาม จำนวนรวมทั้งหมด 15 คน