ข่าวประชาสัมพันธ์

07

ธ.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ขอเข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 40 ท่าน