ติดต่อ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-5272-4
โทรสาร 02-441-5264

อีเมล์: sireepark@mahidol.ac.th

ส่ง