ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิชาการ

02

เม.ย.'62

ข่าววิชาการ

รายการครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอน “พญายอ”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร พญายอ

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

05

พ.ย.'61

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “เสนียด”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร เสนียด

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

13

ต.ค.'61

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “มะขามป้อม”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร

ตอน สมุนไพร “มะขามป้อม”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

26

ธ.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “หนามแดง/มะนาวไม่รู้โห่”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร

ตอน สมุนไพร “หนามแดง/มะนาวไม่รู้โห่”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

08

ธ.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่2”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร

ตอน สมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่2”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

01

ธ.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่1”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร

ตอน สมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่1”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

09

พ.ย.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “มะขามแขก”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร “มะขามแขก”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

20

ต.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ผักเชียงดา”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร ผักเชียงดา

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

02

ต.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “กรรณิการ์”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร กรรณิการ์

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

15

พ.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอน มารู้จักกับมุมมองสองแผนและธาตุทั้ง4

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน มารู้จักกับมุมมองสองแผนและธาตุทั้ง4
Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

1|2 ...