ข่าวประชาสัมพันธ์

07

มี.ค.'61

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม” ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดตำนานเมืองสมุนไพร@นครปฐม” ที่กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสมุนไพร ของจังหวัดนครปฐม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบริการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือยข่ายผู้ปลูก ผู้ผลิตและผู้ใช้สมุนไพร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิต รับรองการพัฒนาและสร้างมูลค่าให้กับสมุนไพรไทย โดยภายในบูธอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จะมีการสาธิตการทำยาดมจากสมุนไพร และแจกฟรี พร้อมทั้งต้นสมุนไพรจริงจากอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ไปไว้ในงานให้ท่านได้ชมกัน
โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-8 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. เป็นต้นไป