ข่าวประชาสัมพันธ์

10

พ.ย.'64

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในสวนสมุนไพร

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ นักวิจัยประจำโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี เพื่อฟังบรรยายหัวข้อระบบการทำงานของสวนพฤกษศาสตร์ตามมาตรฐานสากลของ Botanic Gardens Conservational International (BGCI) พร้อมทั้งหารือการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างสวนพฤกษศาสตร์ในอนาคต

#sireepark #MahidolUniversity #MU #สวนสมุนไพร