ข่าวประชาสัมพันธ์

04

พ.ย.'64

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับทีมงานจากนิตยสารบ้านและสวน เพื่อร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมในสวนสมุนไพร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ นักวิจัยประจำโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายปัญชัช ชั่งจันทร์ บรรณาธิการฝ่ายสวน นิตยสารบ้านและสวน นางสาววิรัชญา จารุจารีต บรรณาธิการฝ่ายเกษตร สำนักพิมพ์บ้านและสวน และนายสิทธิศักดิ์ น้ำคำ หัวหน้าช่างภาพ นิตยสารบ้านและสวน เข้าชมพื้นที่สวนสมุนไพรภายในโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อหารือในการร่วมมือในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางในการแบ่งปันเรื่องราวของสมุนไพรผ่านมุมมองที่แปลกใหม่ต่อไปในอนาคต