ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ก.พ.'64

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดให้บริการ ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงขอเปิดให้บริการแก่การเข้าชมในรูปแบบ “หมู่คณะ” เท่านั้น

09.00 น. – 16.00 น.