ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสางานวันเด็ก รุ่น 2 ประจำปี 2563

โดยรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 35 คน

กิจกรรมและสิ่งที่จะได้รับ

1. ได้ชั่วโมงกิจกรรม AT ( Mahidol Activity Transcript)

2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรม

3. ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์

4. เสื้อ Staff (ในวันงาน)

5. อาหารกลางวัน (ในวันงาน)

แผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา

- วันนี้ถึง 22 ธันวาคม 2562       เปิดรับสมัคร

- 23 ธันวาคม 2562                ประกาศรายชื่อทางแฟนเพจ facebook/sireepark

- 24 ธันวาคม 2562                อบรมวางแผนกิจกรรมให้กับจิตอาสา(อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน
ตามความเหมาะสม)

- 11 มกราคม 2562                จัดกิจกรรมวันเด็ก เวลา 7.30-16.00 น.

แผนการดำเนินงาน

1. การอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาจิตอาสา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กิจกรรมในงานวันเด็ก และความรู้เบื้องต้นทางด้านสิ่งแวดล้อม

2. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 3 ในธีมงาน “Siree Eco Park” ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 โดยมีการตั้งซุ้มจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมฐาน กิจกรรมเล่นเกมส์
กิจกรรมเสริม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมฐาน มีจำนวน 6 ฐาน และ 2 ฐาน กิจกรรมเสริม ดังนี้

  1. กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง
  2. กิจกรรมตกแต่งถุงผ้ารักษ์โลก
  3. กิจกรรมเพาะชำพืชสมุนไพร
  4. กิจกรรมชิมน้ำสมุนไพรหลายรส
  5. กิจกรรมดูนก
  6. กิจกรรม RC

กิจกรรมเล่นเกมส์ เป็นกิจกรรมย่อยๆ จำนวน 2 ฐาน ที่ โดยจัดเป็นรูปแบบเกมส์ เพื่อให้เด็กๆ

  • รู้สึกสนุกสนาน พร้อมกับสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น สอนการแยกขยะ สอนการประหยัดพลังงาน เป็นต้น
  • กิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ,กิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร, กิจกรรมการละเล่นจากวัสดุธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ที่

เบอร์โทร : 062-217-2565 หรือ 02-441-5272-4

อีเมล์  : sireepark@mahidol.ac.th

เว็บไซต์ : www.sireepark.mahidol.ac.th