ข่าวประชาสัมพันธ์

31

ม.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ประกาศปิดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากกรณีปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 วิกฤตเกินค่ามาตรฐาน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark