ข่าวประชาสัมพันธ์

13

ธ.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงปีใหม่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึง วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 3 มกราคม 2561