ข่าวประชาสัมพันธ์

12

ก.ค.'58

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการเดิน-วิ่งเพื่อเพื่อนสี่ขา”

ชมรมศิษย์เก่าสัตว์แพทย์มหิดลได้จัด “โครงการเดิน-วิ่งเพื่อเพื่อนสี่ขา” (Walk & Run for 4 legged friend) เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปรับปรุง อาคารของโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ฯลฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558