ข่าวประชาสัมพันธ์

15

พ.ค.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีโทรทัศน์มหิดลในชื่อ “Mahidol Chanal” ที่มาบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ “ฉายแวว”

มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดให้การต้อนรับสถานีโทรทัศน์มหิดลในชื่อ “Mahidol Chanal” ที่มาบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ “ฉายแวว”นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีทีมงานทั้งหมด ๑๔ ท่าน ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ