ข่าวประชาสัมพันธ์

20

ส.ค.'59

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและคณาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. จำนวน 80 ท่าน