ข่าวประชาสัมพันธ์

10

ต.ค.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ Mahidol Channal ถ่ายทำรายการแนะนำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการ Mahidol Channal ถ่ายทำรายการแนะนำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น.