ข่าวประชาสัมพันธ์

30

ก.ย.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol Channal ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol  Channal โดยขอใช้สถานที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น.