ข่าวประชาสัมพันธ์

15

ก.ค.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol Chanal

บริษัท ทีซีบีเอ็น จำกัด ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้จัดทำรายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol Chanal โดยขอใช้สถานที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
(ออกอากาศประมาณกันยา)