ข่าวประชาสัมพันธ์

05

พ.ย.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal มาบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal ขอเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการบันทึกรายการ งานวิจัยเรื่อง “สมุนไพรเพชรสังฆาตช่วยกระดูกพรุน” ของ ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5  พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.