ข่าวประชาสัมพันธ์

28

มี.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!! แจ้งขอเปลี่ยนการเปิดให้บริการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีพัฒนาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมและดูแลสภาพของสมุนไพร จึงขอเปลี่ยนการเปิดให้บริการเป็น ทุกวันพุธ-อาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น. เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป