ข่าวประชาสัมพันธ์

29

มี.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.