ข่าวประชาสัมพันธ์

20

มี.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาแพทย์ จาก Tokyo Medical and Dental University เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ จาก Tokyo Medical and Dental University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพร เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-15.00 น.