ข่าวประชาสัมพันธ์

16

ธ.ค.'57

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดตั้งชื่ออาคารและลานภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดีและรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานประกาศผล โครงการประกวดตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน ภายใน อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆเข้าร่วมการตัดสินในช่วงเวลา 18.00 น.ของวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงาน นั่งรถรางชมความงามภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ บนพื้นที่กว่า 140 ไร่ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง ณ วันนี้ กลายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนไทย และในโอกาสเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ม.มหิดลจึงได้จัดกิจกรรมแรกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมผ่าน การประกวดตั้งชื่ออาคารและลานภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” ประกอบด้วย 7 อาคาร 7 ลาน โดยการประกวดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ร่วมตัดสิน อาทิ คุณประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554, คุณอาภาภรณ์ โกศลกุล คอลัมนิสต์ข่าวสังคม นามปากกาโสมชบา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, คุณกิตติ สิงหาปัด ผู้ประกาศข่าว ช่อง 3 เป็นต้น”