ร้านของที่ระลึก (ยังไม่เปิดให้บริการ)

ร้านกาแฟ

ร้านกาแฟเพื่อสุขภาพ สดใหม่ หอม อร่อย สำหรับเติมพลังในการเยี่ยมชม

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก

ร้านจำหน่ายสินค้าท่ีระลึกจากอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ อาทิ แก้วกาแฟ สมุดบันทึก เสื้อยืด เครื่องเขียน ฯลฯ

ศูนย์อาหาร

ศูนย์อาหาร ขนาด 180 ที่นั่ง มีหลากหลายร้านอาหารให้เลือกรับประทานในบรรยากาศสบายๆ

การจำหน่ายต้นสมุนไพร

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มีต้นสมุนไพรจำหน่ายให้แก่ผู้เยี่ยมชมที่มีความสนใจ โดยเป็น สมุนไพรที่ทางอุทยานฯ เพาะพันธ์ุขึ้น จำหน่ายในราคาที่เหมาะสม