ข่าวประชาสัมพันธ์

09

ธ.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงปีใหม่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

08

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 5 และ 6 จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเดินทางมาทัศนศึกษา ฯ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 91 คน และครูจำนวน 5 ท่าน เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำและศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมการเดินศึกษาสมุนไพร เยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวร กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดวิทยากรที่มากความสามารถคอยให้ความรู้และบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรตลอดทุกๆ กิจกรรมเพื่อเสริมเกล็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ให้น้องๆ นักเรียนนำไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

06

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 112 คน และ คณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 6 ท่าน จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักกับพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสาธิตยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร และ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” นอกจากน้องๆ นักเรียนจะได้รับความรู้จากวิยากรที่มากความสามารถของทางอุทยานฯ แล้วยังได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ให้ความไว้วางใจจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตลอดมา และทางอุทยานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์อีกในโอกาสต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

27

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะครูผู้ดูแล จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

24

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 32 คน และอาจารย์ 1 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรมากมายที่ปลูกอยู่ภายในสวนสมุนไพรของอุทยานฯ นอกจากจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชื่อและสรรพคุณแล้ว ยังได้เห็นและสัมผัสอย่างใกล้ชิดไปพร้อมกับการอธิบายประกอบโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพืชสมุนไพรอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

21

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บริษัททัวร์เดสค์บางกอกจำกัด นำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัททัวร์เดสค์บางกอกจำกัดนำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.ดร. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มาเป็นวิทยากรเพื่อให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อสมุนไพรชนิดต่าง และวิธีการที่จะสามารถนำไปใช้ประโยนช์ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด การเยี่ยมชมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและในเรื่องของแพทย์แผนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

21

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการทัศนศึกษาครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ในรายวิชาพืชสมุนไพรได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และสรรพคุณต่างๆ ของพืชสมุนไพรที่นำมาจัดแสดงในสวนสมุนไพร และห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานฯ

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

15

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บริษัท ทรู คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม HR TOWM HALL ขึ้น ณ อุทยาธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม HR Town Hall โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณในการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี และความสนุก โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 120 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพร และทำกิจกรรมต่างๆ ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรตลอดการทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

14

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และคณะครูผู้ดูแลเดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทัศการถาวร เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark