ข่าวประชาสัมพันธ์

23

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนชลราษฎรอำรุงนำคณะครูและนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563

         คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 99 ท่าน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพทางอุทยานฯ จึงได้เตรียมกิจกรรมที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสนุกเพลิดเพลินแต่ยังมีเนื้อหาสาระและความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไว้หลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว และ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวร ซึ่งในแต่ละกิจกรรม น้อง ๆ นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัส ดม และ ชิม พืชสมุนไพรที่วิทยากรแนะนำระหว่างเดินชมอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะ วิทยากรจากอุทยานฯ จะเป็นคนดูและและแนะนำตลอดกิจกรรมว่าสมุนไพรชนิดไหนทานได้ และทานไม่ได้ ซึ่งการทัศนศึกษาในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ น้อง ๆ นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวพืชสมุนไพรและแพทย์แผนไทยที่อยู่คู่กับประเทศไทยของเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website :https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

16

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyung Hee University ประเทศเกาหลีใต้เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563

         สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้นำ Professor และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Korean Medicine, Kyung Hee University สาธารณระรัฐเกาหลี จำนวน 12 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล แพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในอุทยานฯ โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักศึกษาแพทย์แผนเกาหลีจากประเทศเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกคนมีโอกาสได้สัมผัส ชิม และ ดม สมุนไพรสด ที่จัดแสดงอยู่ภายในอุทยานฯ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนเกาหลีอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

11

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 3 “Siree Eco Park”

วันที่ 11 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 3 ภายใต้แนวคิด “Siree Eco Park” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ และคณะอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 3 “Siree Eco Park” มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมฐาน 8 ฐาน เช่น กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง เป็นกิจกรรมการปรุงยาดมจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ให้เป็นกลิ่นเฉพาะตามความชอบของแต่ละบุคคล เด็กๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก กิจกรรมตกแต่งถุงผ้ารักษ์โลก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้ถุงผ้าที่ตกแต่งลายด้วยฝีมือของเด็กเอง โดยใช้สีจากธรรมชาติ ดอกไม้ใบไม้และสิ่งที่ได้จากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเอง กิจกรรมเพาะชำพืชสมุนไพร เป็นกิจกรรมสอนให้เด็กๆ รู้จักการปลูกต้นไม้สมุนไพรโดยใช้กระถางรักษ์โลกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกระบอกไม้ไผ่ และนำกลับไปปลูกที่บ้าน กิจกรรมชิมน้ำสมุนไพรหลายรส เป็นกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ทดลองชิมน้ำสมุนไพรในรูปแบบเครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำใบเตย มะตูม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้สัมผัสการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร อีกทั้งน้ำสมุนไพรนี้จะเป็นรสที่หวานน้อยเพื่อสุขภาพ กิจกรรมดูนกริมน้ำ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ รู้จักการสังเกตนกและธรรมชาติรอบๆ ตัว โดยทางอุทยานฯ จะตั้งกล้องสำหรับดูนก กิจกรรม RC ผจญภัยหาตัวอักษรลับ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เด็กๆ สามารถเล่นร่วมกับผู้ปกครอง กิจกรรมการละเล่นจากวัสดุธรรมชาติ เป็นกิจกรรมของเด็กสมัยก่อน เช่น ม้าก้านกล้วย อีโบ๊ะ เป็นต้น และกิจกรรมเล่นเกมส์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอนวิธีการแยกขยะ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

นอกจากนั้นภายในงานยังมีโถงเวทีกลางที่อาคารใบไม้สามใบเพื่อเป็นจุดประชาสัมพันธ์ แนะนำกิจกรรมและความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้เด็กๆ และผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมด้วยจุดถ่ายรูปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย ภายในงานมีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ไว้ให้บริการผู้มาร่วมงานด้วย

ทั้งนี้มีรายนามผู้สนับสนุน งบประมาณและของรางวัล ดังนี้

1. มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนเงิน จำนวน 50,000 บาท

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนเงิน จำนวน 30,000 บาท

และบัตรกำนัลร้านอาหาร MK และร้านอาหารยาโยอิ จำนวน 50 ชุด

3. มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สนับสนุนเงิน จำนวน 10,000 บาท

4. สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนเงิน จำนวน 3,000 บาท

5. บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) สนับสนุนปากกาคล้องคอ 300 ด้าม กระเป๋าผ้า 200 ใบ

และหมวก 300 ใบ

6. บริษัท โรงงานเชอร์รี่ไอศกรีม จำกัด สนับสนุนไอศกรีม 1,000 แท่ง

7. บริษัท ปามาทอย จำกัด สนับสนุนตุ๊กตา จำนวน 170 ชิ้น

8. บริษัท แลคตาซอย จำกัด สนับสนุน นมกล่อง จำนวน 360 กล่อง

9. บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด สนับสนุนสบู่ 300 ก้อน

10. มหิดลสิทธาคาร สนับสนุนบัตรคอนเสิร์ต “สุดสาคร” 100 ที่นั่ง

11. กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี สนับสนุนของรางวัล ดินสอ 200 แท่ง และ ไม้บรรทัด 70 อัน

12. ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สนับสนุน นมอัดเม็ด 500 ซอง

ซึ่งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงบประมาณและของรางวัล ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนอาสาสมัครจิตอาสา ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยเด็กๆ และผู้ปกครอง ที่เข้ามาร่วมงาน ได้รับทั้งความรู้ ได้รับความสนุกสนาน และชื่นชอบ ของรางวัล ที่ได้รับเป็นอย่างมาก โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ จากทุกท่านในครั้งต่อ ๆ ไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

08

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

         วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า นำนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้น 115 ท่าน เข้าทัศนศึกษาดูงานสมุนไพรทางการแพทย์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิต 2 กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ได้ลงมือทดลองทำด้วยตนเอง ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร และกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร นอกจากนี้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ยังได้มีโอกาสนั่งรถรางเข้าชมสวนสมุนไพร เพื่อให้เห็นต้นสมุนไพรและได้เรียนรู้สรรพคุณจากวิทยากรของทางอุทยานฯ นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมท้ายสุดก็คือ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทย และการพัฒนายาสมุนไพรที่มาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีความเป็นมายาวนานของประเทศไทยของเรา

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

18

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสางานวันเด็ก รุ่น 2 ประจำปี 2563

โดยรับสมัครนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 35 คน

กิจกรรมและสิ่งที่จะได้รับ

1. ได้ชั่วโมงกิจกรรม AT ( Mahidol Activity Transcript)

2. พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรม

3. ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการนำไปใช้ประโยชน์

4. เสื้อ Staff (ในวันงาน)

5. อาหารกลางวัน (ในวันงาน)

แผนกำหนดการรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา

- วันนี้ถึง 22 ธันวาคม 2562       เปิดรับสมัคร

- 23 ธันวาคม 2562                ประกาศรายชื่อทางแฟนเพจ facebook/sireepark

- 24 ธันวาคม 2562                อบรมวางแผนกิจกรรมให้กับจิตอาสา(อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน
ตามความเหมาะสม)

- 11 มกราคม 2562                จัดกิจกรรมวันเด็ก เวลา 7.30-16.00 น.

แผนการดำเนินงาน

1. การอบรมความรู้ให้กับนักศึกษาจิตอาสา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กิจกรรมในงานวันเด็ก และความรู้เบื้องต้นทางด้านสิ่งแวดล้อม

2. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 3 ในธีมงาน “Siree Eco Park” ที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 โดยมีการตั้งซุ้มจัดกิจกรรมทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ กิจกรรมฐาน กิจกรรมเล่นเกมส์
กิจกรรมเสริม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆ ดังต่อไปนี้

กิจกรรมฐาน มีจำนวน 6 ฐาน และ 2 ฐาน กิจกรรมเสริม ดังนี้

 1. กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง
 2. กิจกรรมตกแต่งถุงผ้ารักษ์โลก
 3. กิจกรรมเพาะชำพืชสมุนไพร
 4. กิจกรรมชิมน้ำสมุนไพรหลายรส
 5. กิจกรรมดูนก
 6. กิจกรรม RC

กิจกรรมเล่นเกมส์ เป็นกิจกรรมย่อยๆ จำนวน 2 ฐาน ที่ โดยจัดเป็นรูปแบบเกมส์ เพื่อให้เด็กๆ

 • รู้สึกสนุกสนาน พร้อมกับสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น สอนการแยกขยะ สอนการประหยัดพลังงาน เป็นต้น
 • กิจกรรมเสริม เช่น กิจกรรมชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ,กิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร, กิจกรรมการละเล่นจากวัสดุธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ที่

เบอร์โทร : 062-217-2565 หรือ 02-441-5272-4

อีเมล์  : sireepark@mahidol.ac.th

เว็บไซต์ : www.sireepark.mahidol.ac.th

18

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 3 ในธีมงาน “Siree Eco Park”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 3

ในธีมงาน “Siree Eco Park”เพื่อปลูกฝังเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและและเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยจะเปิดรับลงทะเบียนที่หน้างาน ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงาน น้อง ๆ หนู ๆ ก็สามารถเป็น Eco Park Eco Kids ด้วยการนำแก้วน้ำมาเอง และน้องๆ จะได้รับน้ำสมุนไพรฟรีตลอดงาน (เฉพาะท่านที่นำภาชนะมาเองเท่านั้น) และยังมีกิจกรรมฐานต่าง ๆ อีกมากมาย ได้แก่

กิจกรรมฐาน มีจำนวน 6 ฐาน

 1. กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง เป็นกิจกรรมการปรุงยาดมจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ให้เป็นกลิ่นเฉพาะตามความชอบของแต่ละบุคคล เด็กๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักสมุนไพรและเล็งเห็นถึงการนำสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ได้
 2. กิจกรรมตกแต่งถุงผ้ารักษ์โลก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้ถุงผ้าที่ตกแต่งลายด้วยฝีมือของเด็กเอง โดยใช้สีจากธรรมชาติ ดอกไม้ใบไม้และสิ่งที่ได้จากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและอยากใช้ถุงผ้ามากขึ้น
 3. กิจกรรมเพาะชำพืชสมุนไพร เป็นกิจกรรมสอนให้เด็กๆรู้จักการปลูกต้นไม้สมุนไพร โดยใช้กระถาง
  รักษ์โลกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกระบอกไม่ไผ่ และนำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อีกด้วย
 4. กิจกรรมชิมน้ำสมุนไพรหลายรส เป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้ทดลองชิมน้ำสมุนไพรในรูปแบบเครื่องดื่ม
  เช่น น้ำกระเจี๊ยบ น้ำใบเตย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้สัมผัสการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร อีกทั้งน้ำสมุนไพรนี้ จะเป็นรสที่หวานน้อยเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมโครงการรณรงค์การลดใช้น้ำตาลและแก้วพลาสติก โดยทางอุทยานธรรมชาติวิทยาฯได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆเตรียมกระติกน้ำส่วนตัวมาด้วย
 5. กิจกรรมดูนก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ใกล้ชิดธรรมชาติ รู้จักการสังเกตนกและธรรมชาติรอบๆตัว โดยทางอุทยานฯจะตั้งกล้องสำหรับดูนก เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นนกจริงๆในอุทยานฯ พร้อมทั้งมีเกมส์ที่เกี่ยวกับนกชนิดต่างๆ และการแต่งกายด้วยชุดนก มาสร้างความสนุกสนานและความรู้ให้กับเด็กๆ ยิ่งขึ้นด้วย
 6. กิจกรรม RC เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เด็กๆสามารถเล่นร่วมกับผู้ปกครอง และเพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยการให้เด็กหาคำใบ้หรือปริศนาคำทาย ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เด็กๆได้รับความรู้ ฝึกการสังเกตและความสนุกสนาน

และกิจกรรมเสริม 2 ฐาน อาทิเช่น

 • กิจกรรมเล่นเกมส์ เป็นกิจกรรมย่อยๆ จำนวน 2 ฐาน ที่ โดยจัดเป็นรูปแบบเกมส์ เพื่อให้เด็กๆ
  รู้สึกสนุกสนาน พร้อมกับสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น สอนการแยกขยะ สอนการประหยัดพลังงาน เป็นต้น
 • กิจกรรมเสริม

1. กิจกรรมชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” เป็นการเข้าชมนิทรรศการ
โดยมีวิทยากรแนะนำการใช้วิดีทัศน์และเกมส์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทยและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

2. กิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร เป็นกิจกรรมนั่งรถรางชมบริเวณต่างๆ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีบทบรรยายแนะนำสมุนไพรที่มีความสำคัญ น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัสสมุนไพรอย่างแท้จริง

          3. กิจกรรมการละเล่นจากวัสดุธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่ประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากธรรมชาติ
เช่น ม้าก้านกล้วย การเดินกะลา ให้เด็กๆ ได้เล่นเพื่อความสนุสนานและเห็นประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัว และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านไม่ให้สูญหายไป

นอกจากนี้ยังมีโถงเวทีกลางที่อาคารใบไม้สามใบเพื่อเป็นจุดประชาสัมพันธ์ แนะนำกิจกรรมและความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้เด็กๆและผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมด้วยจุดถ่ายรูปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ที่

เบอร์โทร : 062-217-2565 หรือ 02-441-5272-4

อีเมล์  : sireepark@mahidol.ac.th

เว็บไซต์ : www.sireepark.mahidol.ac.th

14

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “BEM ชวน พ่อ-ลูก เที่ยวห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้สมุนไพรไทย” ขึ้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 เนื่องในเดือนแห่งเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ ทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “BEM ชวน พ่อ-ลูก เที่ยวห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้สมุนไพรไทย” ขึ้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างโอกาสให้พ่อและลูกได้ทำกิจกรรมด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดี ที่ลูก ๆ จะได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและคุณพ่อ โดยทางอุทยานฯ จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกทั้งความรู้และความสนุกเพลิดเพลินไว้ด้วยกัน เช่น เดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร เข้าชมห้องนิทรรศการถาวร ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย และอีกกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานวันนี้เลยก็คือ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้และที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้แล้ว ลูก ๆ ยังได้มีโอกาสตกแต่งหน้าปกของแผงอัดพรรณไม้ ในรูปแบบของการ์ดอวยพรคุณพ่อและมอบให้คุณพ่อ อีกด้วย

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

12

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นำคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Shanghai High School เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นำคณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนจากต่างประเทศได้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ทางอุทยานฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้และความสนุกเข้าด้วยกัน เช่น กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร โดยทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้เป็นภาษาอังกฤษตลอดกิจกรรม

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

12

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนสยามสามไตรนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 และ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 16 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คนพร้อมคณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 5 ท่านจากโรงเรียนสยามสามไตร เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เดินชมสวนสมุนไพรพร้อมกับวิทยากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ ชื่อ และสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้มีโอกาสเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” ในห้องนิทรรศการนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของแพทย์แผนไทย และการนำสมุนไพรที่มีใกล้ตัวมาใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

11

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษา จำนวน 31 คน และอาจารย์ 1 ท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 34 ท่าน จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับสมุนไพรและประวัติของแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสลองทำยาดมสมุนไพร และนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรให้ข้อมูลตลอดกิจกรรม

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark