ข่าวประชาสัมพันธ์

13

มี.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

       นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านสมุนไพรและการนำไปใช้ให้กับนิสิต ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้เตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชสมุนไพรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้ สัมผัส ชิม ดม ต้นสมุนไพรพร้อมกับการถามตอบเพื่อให้นิสิตได้ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วนตลอดกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

26

ก.พ.'63

ข่าวกิจกรรม

เภสัชกรผู้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสหธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าชมอทุยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายแก่เภสัชกรในโครงการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22 จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ นอกจากการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและแพทย์แผนไทยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อการพัฒนางานทางการแพทย์และสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

21

ก.พ.'63

ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดการตัวอย่างพืชสมุนไพรสำหรับงานวิจัย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับความสนใจจากนักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้ทำวิจัยด้านพืชสมุนไพรจากหลากหลายองค์กร ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างสมุนไพรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บที่ถูกต้อง การระบุชื่อวิทยาศาสตร์ การจัดการตัวอย่างสมุนไพรเพื่อฝากไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชตลอดจนหลักในการเขียน Manuscript หัวข้อ “Materials and Methods” ที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพร นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ถามตอบข้อสงสัยกับทีมวิทยากรของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และอุทยานสิรีรุกขชาติฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกันเองอีกด้วย ถ้าหากท่านใดพลาดโอกาสในครั้งนี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจ เพียงท่านกดไลค์ Facebook Page “Sireepark” ของเราเอาไว้ ท่านจะไม่พลาดกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตอย่างแน่นอน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

14

ก.พ.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี นำนักเรียนชั้นประถมศึกาปีที่ 4 (P4) และคณะครู จำนวน 43 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติม หาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้เตรียมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และสนุกเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนและเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อรองรับนักเรียนจากหลักสูตรนานาชาติ ทางอุทยานสิรีรุกขชาตฯ จึงได้จัดเตรียมวิทยากรภาคภาษาอังกฤษไว้คอยดูแลและให้ความรู้ตลอดกิจกรรมในครั้งนี้

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

02

ก.พ.'63

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มครอบครัวรวมตัวเข้าทำกิจกรรมในวันหยุด ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       กลุ่มครอบครัวรวมตัวเข้าทำกิจกรรมในวันหยุด ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากทางครอบครัวสนใจในกิจกรรมและอยากจะเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและใกล้ชิดธรรมชาติมากชึ้น จึงได้รวมตัวกันและติดต่อเข้าทำกิจกรรม ณ อุทยานสิรีรุกขชาติในวันหยุด ซึ่งทางอุทยานสิรีรุกขชาติได้จัดเตรียมกิจกรรมที่ผสมผสานความรู้และความสนุกเพลิดเพลินเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ในวันนี้น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวน กิจกรรมทำวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมยาดมสมุนไพร กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทรรศการซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร หากท่านใดสนใจทำกิจกรรมสาธิตแบบนี้ ท่านสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อขอเข้าทำกิจกรรมได้เช่นกัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

31

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาปฐมวัย นำน้อง ๆ นักเรียนชั้น อนุบาล และน้อง ๆ วัยเตาะแตะ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ.2563

       สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาปฐมวัย นำน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล และน้อง ๆ นักเรียนวัยเตาะแตะ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากน้อง ๆ ยังเด็กเป็นเด็กเล็ก  ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ จึงได้เตรียมกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยของน้อง ๆ เช่น กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมเส้นสายระบายสี และกิจกรรมรถรางชมสวน โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ใกล้ชิดธรรมชาติอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

29

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม “พฤฒปัญญา” จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563

       สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย นำผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม “พฤฒปัญญา” จำนวน 40 คน เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยนมหิดล โดยมีวิทยากรให้การต้อนรับและนำผู้สูงอายุเข้าชมสวนสมุนไพร ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รู้จักพืชสมุนไพรต่าง ๆ ซึ่งบางชนิดก็เป็นพืชผักสวนครัวที่หลาย ๆ ท่านก็นิยมนำไปปรุงเป็นอาหารทานในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว นอกเหนือจากการรู้จักชื่อของสมุนไพรแล้วยังได้รู้ถึงสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ อีกด้วย ถึงแม้ว่าผู้ที่เข้าชมในกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอายุแต่การเดินชมสวนสมุนไพรก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อท่านแต่อย่างใด เนื่องจากอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้ออกแบบทางเดินภายในสวนสมุนไพรให้สามารถเดินได้อย่างกว้างขวาง ถึงจะต้องนั่งรถเข็นวีลแชร์ก็ยังสามารถเข้าชมได้อย่างแน่นอน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

26

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563

         คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษจากโรงเรียนราชวินิตบางเขนเข้าทัศณศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางอุทยานฯ ได้จัดขึ้น เช่น กิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพร เยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร และกิจกรรมเดินชมสวน ซึ่งในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมเดินชมสวนโดยน้อง ๆ นักเรียนจะมีเวลาเดินชนสวนกับวิทยากร 1 ชั่วโมงเต็มเลยทีเดียว น้อง ๆ จะมีโอกาสได้สัมผัส ดม ชิม และถามตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ น้อง ๆ มีเกี่ยวกับสมุนไพรในอุทยานฯ ได้เลย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

24

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563

         อุทยานฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางรายการเคียงบ่าเคียงไหล่ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุทยานฯ ในเชิงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งรายการ เคียงบ่าเคียงไหล่ เป็นรายการสารคดีวาไรตี้ที่มีรางวัล สื่อมวลชนดีเด่นประเภทรายการโทรทัศน์ จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นเครื่องการันตี เข้าถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตรจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บทบาทและหน้าที่ของอุทยานฯ และทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องสมุนไพรคอยให้การต้อนรับและบรรยายประกอบตลอดการทำรายการ

ติดตามกำหนดวันออกอากาศผ่านทาง Facebook Page : Sireepark

หรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุทยานฯ ได้บนเว็บไซต์ ของเรา : https://sireepark.mahidol.ac.th/

24

ม.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันปลูกป่านิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

         ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันปลูกป่านิเวศ ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการอุทยานธรรมชาติและความรู้สมุนไพร ทางอุทยานฯ ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทางอุทยานฯ จะได้ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และภูมิปัญญาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ทางอุทยานฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางสถาบันปลูกป่านิเวศ ปตท. เลือกอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเป็นสถานที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ และทางอุทยานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของท่านในโอกาสถัดไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark