ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ก.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนักศึกษาในรายวิชาสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำอาจารย์และนักศึกษาในรายวิชาสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ​ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชา อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงจัดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์คอยให้การต้อนรับ และให้ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงต้นสมุนไพรต่าง ๆ ในตำรายาไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชได้อย่างชัดเจน เช่น ดอก ใบ ลำต้น ข้อต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถดมกลิ่น หรือชิมรสชาติของต้นสมุนไพรที่สามารถกินสดได้อีกด้วย ถัดมาในส่วนของห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทย และการพัฒนายาสมุนไพรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการการผลิต และสินค้าที่ผลิตจากสมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

         นอกจากการศึกษาสมุนไพรแล้ว นักศึกษาได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติและความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการเดินศึกษาสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะพัฒนานักศึกษาของท่านให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในอนาคต และได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสถัดไป

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

 

17

ก.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 และ 18 กันยายน พ.ศ.2563

       โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาตวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์เป็นผู้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากรให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชสมุนไพร ในเรื่องการสังเกตลักษณะ ประเภท และการใช้ประโยชน์ ผ่านกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ ได้แก่ “กิจกรรมเดินชมสวน” เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะต่าง ๆ ของต้นสมุนไพรอย่างใกล้ชิดไปพร้อม ๆ กับวิทยากร “กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง” ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนจะได้ลองสมุนไพรที่ใช่ ใส่กลิ่นสมุนไพรที่ชอบลงไปเป็นส่วนผสมของยาดมสมุนไพร พร้อมนำกลับไปใช้ที่บ้าน กิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมที่อยู่กับอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มาช้านาน นั่นก็คือ “กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร” ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนจะได้นั่งรถรางที่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลใช้โดยสารจริง เข้าไปศึกษาสมุนไพรรอบนอกของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ กว่า 30 ชนิด จากนั้นมาต่อที่กิจกรรม “แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว” กิจกรรมเล็ก ๆ น่ารักที่ถูกจำลองมาจากการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของนักพฤกษศาสตร์ และมาจบที่ “การเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของปรุงยาสมุนไพรหลังจากจบห้องนี้แล้ว น้อง ๆ นักเรียนจะรู้ทันทีว่า จริง ๆ แล้วสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

16

ก.ย.'63

ข่าวกิจกรรม

ชมรมรามาธิบดีอาวุโส (ช.ร.อ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำสมาชิกชมรมฯ เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

         ชมรมรามาธิบดีอาวุโส (ช.ร.อ.) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ชมรมรามาธิบดีอาวุโส(ช.ร.อ.) เป็นชมรมที่อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สมาชิกของชมรมฯ คือบุคลากรของคณะฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป หรือผู้เกษียณราชการจากคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชมรมฯ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากร และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะกับกลุ่มผู้เข้าชมในครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมสาธิตการทำพิมเสนน้ำ เป็นกิจกรรมที่จะได้เห็นกระบวนการ และขั้นตอนกำทำพิมเสนน้ำ ซึ่งไม่ได้ยากอย่างที่หลาย ๆ คนเคยจินตนาการไว้ กิจกรรมถัดมา คือกิจกรรมกายบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน ซึ่งเป็นกิจกรรมการกายบริหารที่เหมาะกับคนหลายช่วงวัย สำหรับผู้สูงวัยที่จะต้องออกกำลังกายพร้อมกับการถนอมข้อเข่า การกายบริหารแบบฤๅษีดัดตนอาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ตอบโจทย์ที่สุด และกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร ตลอดสองข้างทางที่รถรางวิ่งผ่านจะมีต้นสมุนไพร 30 ชนิดให้ได้ชม พร้อมกับการอธิบายจากบทบรรยายและข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรประจำรถราง

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ชมรมรามาธิบดีอาวุโส (ช.ร.อ.) เล็งเห็นความสำคัญของสมุนไพรไทย และเลือกให้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯเป็นสถานที่การเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้การต้อนรับสมาชิกชมรมรามาธิบดีอาวุโส (ช.ร.อ.) อีกครั้งในอนาคต

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark

03

ก.ย.'63

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติออกบูธจัดกิจกรรมในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563

         งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการ ประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 นี้จะจัดไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี งานสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างสุขทุกวัย” เมื่อไม่นานมานี้ Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ครั้งที่ 14 จัดขึ้น ณ กรุงโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย ได้มีมติให้ขึ้นทะเบียน “นวดไทย” หรือ “Nuad Thai”, “Traditional Thai Massage” อยู่ในบัญชีรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (Representative List of the intangible Cultural Heritage of Humanity) ด้วยเหตุนี้งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติจึงได้เลือกเอานวดไทยเข้ามาเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของงานอีกครั้ง

         ในปี 2563 นี้ก็เป็นอีกครั้งที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี้ โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ขนความรู้ทางสมุนไพรเผยแพร่ให้ทุกท่านเต็มพื้นที่ ขนาด 15×15 ตารางเมตร ภายในบูธของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จะถูกเนรมิตให้สวยงามด้วยสมุนไพรนานาชนิด และโปสเตอร์ให้ความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย เพียงแค่เดินหลงเข้ามา ก็อิ่มไปด้วยอาหารตาและสมบูรณ์ไปด้วยอาหารสมอง แต่ถ้าจะจบที่การเดินชมเดินอ่านแล้วจากไปก็ดูจะขาดรสขาดชาติในการเดินเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ หากท่านเข้ามาภายในบูธของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ แล้ว บูธของเราก็ยังมีกิจกรรม และ Work shop ให้ได้ลงมือทำอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมจะถูกจัดเป็นรอบ ๆ ในแต่ละวัน โดยกิจกรรมแรกก็คือ “กิจกรรมถุงผ้าสมุนไพรตกแต่งลาย” กิจกรรมนี้จะเริ่มที่เวลา 11.00 น. เป็นกิจกรรมที่ทุกท่านจะได้ลงมือตกแต่งถุงผ้าด้วยสีที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งเคล็ดลับของกิจกรรมนี้ก็คือ การสกัดสีจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินั่นเอง กิจกรรมนี้จะทำให้ทุกท่านได้ถุงผ้าที่ตกแต่งตามที่ท่านต้องการกลับบ้านไปได้เลย และความพิเศษของถุงผ้าก็ไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ เนื่องจากดีไซน์การตกแต่งที่ต่างกันของแต่ละท่านนั้น จะทำให้ถุงผ้าทุก ๆ ใบ กลายเป็นของที่ไม่เหมือนใครบนโลกเลย กิจกรรมถัดมาจะเริ่มที่เวลา 13.30 น. ก็คือ “กิจกรรมสาธิตการออกกำลังกายด้วยท่าบริหารแบบฤๅษีดัดตน และสาธิตการใช้ลูกประคบสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย” ด้วยบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้หลายท่านมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานขึ้น และต้องอยู่ในกริยาบทเดิมเป็นเวลานาน ๆ อาจจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ และกล้ามเนื้อส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย อาทิเช่น หลัง หรือขา เป็นต้น กิจกรรมนี้จะทำให้ทุกท่านสามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อของตัวท่านเองได้ที่บ้าน หรือถ้าปวดเมื่อยมาก ๆ ก็อาจจะกายบริหารในช่วงพักกลางวันก็ทำได้เช่นกัน ในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายเริ่มที่เวลา 14.30 น. เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความสนุกและความรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพร นั่นก็คือ “กิจกรรม เกมแฟนพันธุ์แท้สมุนไพรไทย” เป็นกิจกรรมเกมที่หยิบยกรูปภาพของสมุนไพรขึ้นมาให้ทายว่า ต้นสมุนไพรในรูปนี้มีชื่อว่าต้นอะไร และจุดเด่นจุดคล้ายของแต่ละต้นอยู่ที่ส่วนไหน

         นอกจากกิจกรรมที่มีทั้งความสนุกและสาระคนวามรู้แล้ว งานนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ อย่าง ชุดกิจกรรมยาดมสมุนไพร และแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ที่ถูกออกแบบให้สามารถลงมือทำเองได้ที่บ้าน (Activities Box set) โดยอาศัยเทคโนโลยียุคปัจจุบันทำให้เสมือนมีวิทยากรสอนเองที่บ้าน และนอกจากนี้ยังมีต้นสมุนไพรสดที่ผ่านการตรวจสอบสายพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์มาอย่างถูกต้อง ไปวางขายภายในงานอีกด้วย

         ถ้าหากว่าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะร่วมสนุกพร้อมกับการได้รับเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ ๆ ก็สามารถเข้าชมบูธของเรา (WD12) ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 กันยายน 2563

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่

website :https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

21

ส.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ศึกษาดูงานจาก บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อีสต์ เอเชีย) จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563

         กลุ่มผู้ศึกษาดูงานจาก บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อีสต์ เอเชีย) จำกัด เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ศึกษาดูงาน โดยการจัดวิทยากรคอยให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งในทางพฤกษศาสตร์ และสรรพคุณทางยาของสมุนไพรแต่ละชนิด ด้วยการนำชมสวนสมุนไพรที่มีการจัดแสดงต้นสมุนไพรต้นจริง เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ศึกษาดูงานได้ดมกลิ่นของสมุนไพรแต่ละชนิดด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้ลงมือทำยาดมสมุนไพร ในกิจกรรมสาธิตยาดมสมุนไพร ในกิจกรรมนี้กลุ่มผู้ศึกษาดูงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมระเหยส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ส่วนที่มาจากเกสร หรือกลิ่นหอมของส่วนดอกเพียงอย่างเดียว อย่างเช่น ผลของกระวาน ส่วนใหญ่จะถูกนำมาใช้ในอาหาร แต่ในยาดมสมุนไพรก็มีส่วนผสมของกระวานเช่นเดียวกัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

19

ส.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

กรมการแพทย์แผนไทยเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

       อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจากกรมการแพทย์แผนไทยเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้จัดวิทยากรนำคณะผู้เข้าชมเดินชมจุดต่าง ๆ ของสวนสมุนไพร ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ สัมผัส ดมกลิ่น และชิมรสชาติของสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น กระดังงาไทย กะเพรา พลูคาว หญ้าหวาน ชุมเห็ดเทศ พรมมิ นอกจากการเดินชมแปลงสมุนไพรแล้ว ยังได้มีโอกาสนั่งรถรางชมต้นสมุนไพรรอบนอกของสวนสมุนไพรอีก 30 ต้น จากนั้นเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทยตั้งแต่จุดเริ่มต้นในอดีตกาล มาจนถึงการพัฒนายาสมุนไพรในปัจจุบัน

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

05

ส.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

       นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมเดินสวนสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้สมุนไพรให้แก่นักศึกษา โดยมีคุณจุฑาธิป แผลงชีพ นักวิทยาศาสตร์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงลึกให้แก่นักศึกษาในกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จำลองการเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรของนักพฤกษศาสตร์ โดยคุณศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล นอกเหนือจากกิจกรรมสาธิตแล้วนักศึกษายังสามารถเดินศึกษาสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้ด้วยตนเองตลอดทั้งวัน

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

23

ก.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา นำผู้พิการในโครงการ “Flexible Education” สำหรับผู้พิการ เข้าชมและทำกิจกรรมสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2563
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “Flexible Education” สำหรับผู้พิการ (1st Draft Press Release for 25 March 2020) เข้าชมและทำกิจกรรมสาธิต ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการเข้าชมในครั้งนี้ทางคณะผู้เข้าชมได้ทำกิจกรรมสาธิตทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมยาดมสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว โดยในกิจกรรมยาดมสมุนไพรนั้นผู้เข้าร่วมจะสามารถเลือกกลิ่นสมุนไพรที่ตนเองชื่นชอบมากที่สุดมาทำเป็นยาดมสมุนไพรและสามารถนำกลับบ้านไปได้เลย นอกจากจะได้ยาดมสมุนไพรกลับไปเป็นของที่ระลึกแล้ว ผู้เข้าร่วมยังได้ทราบถึงสรรพคุณของสมุนไพรในแต่ละชนิด ที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาดมอีกด้วย ในส่วนของกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋วนั้น เป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ของนักพฤกษศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และลงมือทำในทุก ๆ ขั้นตอนด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการรองรับคณะผู้เข้าชมที่มีความพิเศษ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมทั้งเจ้าหน้าที่และสถานที่เพื่อให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้คณะผู้เข้าชมสามารถร่วมทำกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงและสะดวกสบาย
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และกองกิจการนักศึกษาให้ความไว้วางใจเลือกให้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ของเราเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน และให้โอกาสเราได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร ให้กว้างขวางมากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสในการต้อนรับท่านอีกในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th
สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

02

ก.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

         สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ ๆ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากรคอยให้การต้อนรับและนำชมภายในห้องนิทรรศการถาวร เพื่อถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพรจากอดีตสู่ปัจจุบัน และได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพรนำชมในส่วนของลานนานาสมุนไพรที่จัดแสดงต้นสมุนไพรนานาชนิดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวไว้ในลานเดียว

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯขอขอบคุณที่สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) แนะนำเราให้แก่บุคลากรใหม่ของท่าน สุดท้ายนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

19

มี.ค.'63

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มนักเรียนในรูปแบบการศึกษา Home School และผู้ปกครองนำโดยคุณ นงนุช สร้อยมาลา เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

             คุณนงนุช สร้อยมาลา นำนักเรียนจากการศึกษารูปแบบ Home School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก ๆ ทางผู้ปกครองจึงเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสี ว่าสีนี้ได้มาจากดอกไม้ชนิดใด กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ จะได้ทำยาดมสมุนไพรตามกลิ่นที่น้อง ๆ ชอบและได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทำยาดมสมุนไพรด้วยตนเอง กิจกรรมถัดมาจะเป็นการเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกรี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร สุดท้ายเป็นกิจกรรมที่หลาย ๆ ท่านชื่นชอบนั่นก็คือ กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรนั่นเอง ตลอดเส้นทางรถรางนั้นมีต้นสมุนไพรให้ชมทั้งสองข้างทางกว่า 30 ชนิด พร้อมการบรรยายประกอบบนรถรางเพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้และเห็นต้นจริง ในเวลาเดียวกัน

              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางอุทยานสิรีรุกขชาติรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อใจจากท่านในสภาวะสถานการณ์เช่นนี้

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark