ข่าวประชาสัมพันธ์

21

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บริษัททัวร์เดสค์บางกอกจำกัด นำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัททัวร์เดสค์บางกอกจำกัดนำกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อ.ดร. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มาเป็นวิทยากรเพื่อให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับชื่อสมุนไพรชนิดต่าง และวิธีการที่จะสามารถนำไปใช้ประโยนช์ของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด การเยี่ยมชมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและในเรื่องของแพทย์แผนไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

21

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการทัศนศึกษาครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน และเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ในรายวิชาพืชสมุนไพรได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และสรรพคุณต่างๆ ของพืชสมุนไพรที่นำมาจัดแสดงในสวนสมุนไพร และห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานฯ

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

15

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

บริษัท ทรู คอร์ปปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม HR TOWM HALL ขึ้น ณ อุทยาธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม HR Town Hall โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานรับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณในการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี และความสนุก โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 120 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพร และทำกิจกรรมต่างๆ ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรตลอดการทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

14

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และคณะครูผู้ดูแลเดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทัศการถาวร เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

11

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มครอบครัวนำโดย Yayee Planetเข้าชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มครอบครัวและบุตรหลานนำโดย Yayee Planet เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนให้แก่บุตรหลานในวันหยุด โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิต ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมเมนูสมุนไพร และ กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อที่ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้เห็นว่าพืชสมุนไพรต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันทั้งในอาหาร หรือ น้ำดื่มที่ทำมาจากสมุนไพร ล้วนหาได้ง่ายตามท้องตลาดในปัจจุบัน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

 นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ด้วยคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชพืชสมุนไพร ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 4 คน พร้อมกับอาจารย์ผู้ควบคุมดูแล 1 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยการนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรพร้อมกับวิทยากรที่สามรถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมุนไพร และสรรพคุณของสมุนไพร เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้จากการศึกษาในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของพืชสมุนไพรให้แก่นิสิต

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

31

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด้วยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนวิชา SCPL285 (Plants and People) ปีการศึกษา 2562 โดยได้นำนักศึกษาและอาจารย์จำนวนทั้งหมด 65 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อการเรียนรู้ วิจัยและประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการทำงานต่อไปในอนาคต ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาชมห้องนิทรรศการถาวร และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

30

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ในหัวข้อ “สัณฐานวิทยาและอนุกรมวิธานของสมุนไพร(สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน)” โดยทางมหาวิทยาลัยได้พานักศึกษา และอาจารย์ จำนวน 16 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

ต.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มผู้ปกครองและเด็ก เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง กลุ่มผู้ปกครองมีความสนใจ พาบุตรหลาน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่เด็กๆ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยายและทำกิจกรรม เช่น กิจกรรมเส้นสายระบายสีธรรมชาติ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร และนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark