ข่าวประชาสัมพันธ์

24

ธ.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ RILCA GAMES 2015

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ในงาน RILCA GAMES 2015 ณ สวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 7.00-10.00 น.

04

ธ.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

นักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในประเภทสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในประเภทสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยมชม บรรยากาศภายในสวนอุทยานฯและห้องนิทรรศการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม 2558

21

พ.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

นิตยสาร Cycling Plus Thailand จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ “ปั้น ปลูก เปลี่ยน” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิตยสาร Cycling Plus Thailand จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ “ปั้น ปลูก เปลี่ยน” โดยทีมผู้บริหารจาก Cycling plus และรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวเปิดงานและถ่ายภาพร่วมกัน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ภายในงานมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ทั้งหมด 100 ต้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กิจกรรมทาสีเลนจักรยานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและรวมพลปั่นจักรยานรอบมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.00-14.30 น.

09

พ.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ โรงเรียนจิตรลดา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

คณะอาจารย์ โรงเรียนจิตรลดา จำนวน 16 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเตรียมงาน ที่จะพานักเรียน มาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00-16.00 น.

09

พ.ย.'58

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่  9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30-16.00 น.

05

พ.ย.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal มาบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal ขอเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการบันทึกรายการ งานวิจัยเรื่อง “สมุนไพรเพชรสังฆาตช่วยกระดูกพรุน” ของ ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5  พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.

31

ต.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ 9 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “สมุนไพรใช้เป็นยาและอาหาร” เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือในการให้ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆ จากอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยามหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.

21

ต.ค.'58

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรเกี่ยวกับ สรรพคุณ ขมิ้นชัน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาจาก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับ สรรพคุณ ขมิ้นชัน ณ ลานสมุนไพรวงศ์ขิง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00-16.00 น.

10

ต.ค.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ Mahidol Channal ถ่ายทำรายการแนะนำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการ Mahidol Channal ถ่ายทำรายการแนะนำ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น.

30

ก.ย.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol Channal ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol  Channal โดยขอใช้สถานที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น.