ข่าวประชาสัมพันธ์

25

ก.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 3 ท่าน

01

ก.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30-11.00 น.

27

มิ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาสาขาวิชการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย เกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

04

มิ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาแพทย์แผนไทย จากสถาบันคลินิกหมอนภา เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาแพทย์แผนไทย จากสถาบันคลินิกหมอนภา การแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและเรียนรู้ถึงสมุนไพรต่างๆ ภายในสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น.

24

พ.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol Channal ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol  Chanal โดยขอใช้สถานที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

03

พ.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

ผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการทำวิจัย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น.

26

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม walk rally เกี่ยวกับชื่อของสมุนไพร สรรพคุณที่ใช้ทางยา และส่วนที่ใช้ปรุงยา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น.

25

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ทางยาได้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

24

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจากสถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาจากสถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ  รุ่นที่ 19 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร จำนวน 90 ท่าน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

11

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

รายการ “บางอ้อ” เข้าถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับ ดอกไม้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ “บางอ้อ” เข้าถ่ายทำสารคดี เกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้ ที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารให้รับประทาน และเป็นยารักษาโรคได้  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.