ข่าวประชาสัมพันธ์

26

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏจันทรเกษม ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษา ม.ราชภัฏจันทรเกษม  เข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00-12.00 น. จำนวน 12 ท่าน

20

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ขอเข้าใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรม “แรกพบ” ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-20.00 น. จำนวน 51 ท่าน

16

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 6 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหวิทยาลัย ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 -11.30 น. จำนวน 40 ท่าน

09

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

ชมรมหลังกล้อง ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUPhoto Workshop ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ชมรมหลังกล้อง ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUPhoto Workshop ในหัวข้อ Portrait ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 -17.00 น. จำนวน 50 ท่าน

03

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการแพทย์แพนไทย ม.ราชมงคลธัญญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์แพนไทย ม.ราชมงคลธัญญบุรี เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมต่างๆ   ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 121 ท่าน

20

ต.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการและสวนสมุนไพร ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 31 ท่าน

18

ต.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ DiCY Digital Galaxy Camp ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “เครือข่ายเยาวชนต้นแบบ DiCY Digital Galaxy Camp” โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.5 เข้าชมสวนสมุนไพร พร้อมทั้ง ชมห้องนิทรรศการ ดูนกและปลูกต้นกล้า ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. จำนวน 230 ท่าน

10

ต.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะนักเรียนและอาจารย์ ชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำคณะนักเรียนและอาจารย์ จากจังหวัดชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้สมุนไพรไทยต่างๆ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น. จำนวน 120 ท่าน

07

ต.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะครูและเด็ก จากสถาบัน Play Academy เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะครูและเด็ก จากสถาบัน Play Academy สาขา เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ และสาขาเกตเวย์ เอกมัย เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงาน โดยให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรม ทำวุ้น วาดภาพโดยใช้สีธรรมชาติ และปลุกต้นกล้า ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น. เด็กและคุณครู จำนวน 14 ท่าน

06

ต.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการระบบติดตามตรวจสอบ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะกรรมการระบบติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.30-16.00 น.