ข่าวประชาสัมพันธ์

23

ธ.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. จำนวน 7 ท่าน

15

ธ.ค.'59

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมวิชาการฟรี สำหรับประชาชน เรื่อง สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง (ครั้งที่ 1)

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดอบรมวิชาการฟรี สำหรับประชาชน
เรื่อง สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง (ครั้งที่ 1)
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-5272-4

ลงทะเบียนได้ที่ : https://goo.gl/forms/a3vhpMnZ4jTZ75Nq2
****หมายเหตุ****
-  วันสุดท้ายของการรับสมัครออนไลน์ วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
-  ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ. 2560
-  ตรวจเช็ครายชื่อผู้เข้าอบรมฟรีได้ทาง FanPage Facebook : www.facebook.com/sireepark
-  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ โทร. 02-441-5272-4 (คุณจักรพล คนเที่ยง)

14

ธ.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมสวนและห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30-15.30 น. จำนวน 107 ท่าน

13

ธ.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน  โดยขอเข้าชมสวนและศึกษาสมุนไพรต่าง ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-16.00 น. จำนวน 30 ท่าน

07

ธ.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ขอเข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 40 ท่าน

30

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สถาบันโภชนการ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยขอเข้าชมพื้นที่สวนและห้องนิทรรศการ  ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. จำนวน 60 ท่าน

29

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะเครือข่ายจัดการความรู้(UKM) โดยสถาบันสามชิกเครือข่าย5 สถาบัน เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะเครือข่ายจัดการความรู้(UKM) โดยสถาบันสามชิกเครือข่าย5 สถาบัน เข้าชมพื้นที่สวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-18.00 น. จำนวน 30 ท่าน

29

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะ Asia Partnership Conference on Pharmaceutical Association เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะ Asia Partnership Conference on Pharmaceutical Association(APAC) จากประเทศญี่ปุ่น เข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-15.30 น. จำนวน 6 ท่าน

28

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าชมและศึกษาสมุนไพรเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. จำนวน 53 ท่าน

27

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 2 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดโครงการ วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 2 ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.30-10.00 น.