ข่าวประชาสัมพันธ์

26

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม walk rally เกี่ยวกับชื่อของสมุนไพร สรรพคุณที่ใช้ทางยา และส่วนที่ใช้ปรุงยา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น.

25

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ทางยาได้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

24

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจากสถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาจากสถาบันแพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ  รุ่นที่ 19 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร จำนวน 90 ท่าน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

11

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

รายการ “บางอ้อ” เข้าถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับ ดอกไม้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ “บางอ้อ” เข้าถ่ายทำสารคดี เกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้ ที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารให้รับประทาน และเป็นยารักษาโรคได้  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

07

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

04

เม.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Graz ประเทศออสเตรีย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Graz ประเทศออสเตรีย จำนวน 2 คน พร้อมทั้งอาจารย์ประจำ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ม.มหิดล  เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

26

มี.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 30 ท่าน

16

มี.ค.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโลโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาเทคโลโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเข้าชมพื้นที่อุทยานฯ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ การปลูกดูแลรักษา และสรรพคุณ  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 9 ท่าน

27

ก.พ.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ a day ร่วมจัดกิจกรรม ดอกไม้เป็นยา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ นิตยสารอะเดย์ (a day) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สมุนไพรเสริมสร้างสุขภาพ “ดอกไม้เป็นยา” และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตัวอย่างดอกไม้แห้ง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับดอกไม้ในแง่มุมต่างๆ รวมถึงในส่วนของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 30 ท่าน

25

ก.พ.'59

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol Channal ถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ Healthy Fine Day ออกอากาศทางช่อง Mahidol  Chanal โดยขอใช้สถานที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณลานต้นไทร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-18.00 น.