ข่าวประชาสัมพันธ์

18

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 3 ในธีมงาน “Siree Eco Park”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 3

ในธีมงาน “Siree Eco Park”เพื่อปลูกฝังเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและและเยาวชน ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยจะเปิดรับลงทะเบียนที่หน้างาน ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงาน น้อง ๆ หนู ๆ ก็สามารถเป็น Eco Park Eco Kids ด้วยการนำแก้วน้ำมาเอง และน้องๆ จะได้รับน้ำสมุนไพรฟรีตลอดงาน (เฉพาะท่านที่นำภาชนะมาเองเท่านั้น) และยังมีกิจกรรมฐานต่าง ๆ อีกมากมาย ได้แก่

กิจกรรมฐาน มีจำนวน 6 ฐาน

 1. กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง เป็นกิจกรรมการปรุงยาดมจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ให้เป็นกลิ่นเฉพาะตามความชอบของแต่ละบุคคล เด็กๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักสมุนไพรและเล็งเห็นถึงการนำสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ได้
 2. กิจกรรมตกแต่งถุงผ้ารักษ์โลก เป็นกิจกรรมส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก โดยการใช้ถุงผ้าที่ตกแต่งลายด้วยฝีมือของเด็กเอง โดยใช้สีจากธรรมชาติ ดอกไม้ใบไม้และสิ่งที่ได้จากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและอยากใช้ถุงผ้ามากขึ้น
 3. กิจกรรมเพาะชำพืชสมุนไพร เป็นกิจกรรมสอนให้เด็กๆรู้จักการปลูกต้นไม้สมุนไพร โดยใช้กระถาง
  รักษ์โลกที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกระบอกไม่ไผ่ และนำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อีกด้วย
 4. กิจกรรมชิมน้ำสมุนไพรหลายรส เป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้ทดลองชิมน้ำสมุนไพรในรูปแบบเครื่องดื่ม
  เช่น น้ำกระเจี๊ยบ น้ำใบเตย เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้สัมผัสการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร อีกทั้งน้ำสมุนไพรนี้ จะเป็นรสที่หวานน้อยเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมโครงการรณรงค์การลดใช้น้ำตาลและแก้วพลาสติก โดยทางอุทยานธรรมชาติวิทยาฯได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆเตรียมกระติกน้ำส่วนตัวมาด้วย
 5. กิจกรรมดูนก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้ใกล้ชิดธรรมชาติ รู้จักการสังเกตนกและธรรมชาติรอบๆตัว โดยทางอุทยานฯจะตั้งกล้องสำหรับดูนก เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นนกจริงๆในอุทยานฯ พร้อมทั้งมีเกมส์ที่เกี่ยวกับนกชนิดต่างๆ และการแต่งกายด้วยชุดนก มาสร้างความสนุกสนานและความรู้ให้กับเด็กๆ ยิ่งขึ้นด้วย
 6. กิจกรรม RC เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เด็กๆสามารถเล่นร่วมกับผู้ปกครอง และเพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยการให้เด็กหาคำใบ้หรือปริศนาคำทาย ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้เด็กๆได้รับความรู้ ฝึกการสังเกตและความสนุกสนาน

และกิจกรรมเสริม 2 ฐาน อาทิเช่น

 • กิจกรรมเล่นเกมส์ เป็นกิจกรรมย่อยๆ จำนวน 2 ฐาน ที่ โดยจัดเป็นรูปแบบเกมส์ เพื่อให้เด็กๆ
  รู้สึกสนุกสนาน พร้อมกับสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น สอนการแยกขยะ สอนการประหยัดพลังงาน เป็นต้น
 • กิจกรรมเสริม

1. กิจกรรมชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” เป็นการเข้าชมนิทรรศการ
โดยมีวิทยากรแนะนำการใช้วิดีทัศน์และเกมส์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทยและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

2. กิจกรรมรถรางชมสวนสมุนไพร เป็นกิจกรรมนั่งรถรางชมบริเวณต่างๆ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยมีบทบรรยายแนะนำสมุนไพรที่มีความสำคัญ น่าสนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กได้สัมผัสสมุนไพรอย่างแท้จริง

          3. กิจกรรมการละเล่นจากวัสดุธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่ประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากธรรมชาติ
เช่น ม้าก้านกล้วย การเดินกะลา ให้เด็กๆ ได้เล่นเพื่อความสนุสนานและเห็นประโยชน์จากธรรมชาติรอบตัว และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านไม่ให้สูญหายไป

นอกจากนี้ยังมีโถงเวทีกลางที่อาคารใบไม้สามใบเพื่อเป็นจุดประชาสัมพันธ์ แนะนำกิจกรรมและความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ให้เด็กๆและผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมด้วยจุดถ่ายรูปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ที่

เบอร์โทร : 062-217-2565 หรือ 02-441-5272-4

อีเมล์  : sireepark@mahidol.ac.th

เว็บไซต์ : www.sireepark.mahidol.ac.th

14

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “BEM ชวน พ่อ-ลูก เที่ยวห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้สมุนไพรไทย” ขึ้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 เนื่องในเดือนแห่งเทศกาลวันพ่อแห่งชาติ ทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “BEM ชวน พ่อ-ลูก เที่ยวห้องเรียนธรรมชาติ เรียนรู้สมุนไพรไทย” ขึ้น ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อสร้างโอกาสให้พ่อและลูกได้ทำกิจกรรมด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดี ที่ลูก ๆ จะได้มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและคุณพ่อ โดยทางอุทยานฯ จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดแทรกทั้งความรู้และความสนุกเพลิดเพลินไว้ด้วยกัน เช่น เดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร เข้าชมห้องนิทรรศการถาวร ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย และอีกกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานวันนี้เลยก็คือ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้และที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้แล้ว ลูก ๆ ยังได้มีโอกาสตกแต่งหน้าปกของแผงอัดพรรณไม้ ในรูปแบบของการ์ดอวยพรคุณพ่อและมอบให้คุณพ่อ อีกด้วย

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

12

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นำคณะอาจารย์และนักเรียนจาก Shanghai High School เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นำคณะอาจารย์และนักเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Shanghai High School สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเรียนจากต่างประเทศได้มีประสบการณ์ตรงในเรื่องแพทย์แผนไทย และสมุนไพร ทางอุทยานฯ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้และความสนุกเข้าด้วยกัน เช่น กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร และเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร โดยทางอุทยานฯ ได้เตรียมวิทยากรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้เป็นภาษาอังกฤษตลอดกิจกรรม

 สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

12

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนสยามสามไตรนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 และ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 16 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คนพร้อมคณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 5 ท่านจากโรงเรียนสยามสามไตร เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้เดินชมสวนสมุนไพรพร้อมกับวิทยากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ ชื่อ และสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้มีโอกาสเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” ในห้องนิทรรศการนี้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของแพทย์แผนไทย และการนำสมุนไพรที่มีใกล้ตัวมาใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

11

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษา จำนวน 31 คน และอาจารย์ 1 ท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 34 ท่าน จาก Singapore Management University (SMU) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับสมุนไพรและประวัติของแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสลองทำยาดมสมุนไพร และนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรโดยมีวิทยากรให้ข้อมูลตลอดกิจกรรม

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

09

ธ.ค.'62

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงปีใหม่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

08

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 5 และ 6 จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลเดินทางมาทัศนศึกษา ฯ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 91 คน และครูจำนวน 5 ท่าน เดินทางเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองทำและศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมการเดินศึกษาสมุนไพร เยี่ยมชมห้องนิทรรศการถาวร กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้จัดวิทยากรที่มากความสามารถคอยให้ความรู้และบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรตลอดทุกๆ กิจกรรมเพื่อเสริมเกล็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ให้น้องๆ นักเรียนนำไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

06

ธ.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์นำนักเรียนทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 112 คน และ คณะครูผู้ดูแลกิจกรรมทัศนศึกษาจำนวน 6 ท่าน จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักกับพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสาธิตยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร และ เข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล” นอกจากน้องๆ นักเรียนจะได้รับความรู้จากวิยากรที่มากความสามารถของทางอุทยานฯ แล้วยังได้รับความสนุกเพลิดเพลินจากการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ให้ความไว้วางใจจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตลอดมา และทางอุทยานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์อีกในโอกาสต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

27

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะครูผู้ดูแล จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ เดินทางมาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางอุทยานฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมสาธิตทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง กิจกรรมรถรางชมสวน และเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้ลงมือปฏิบัติจริง

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

24

พ.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 32 คน และอาจารย์ 1 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในครั้งนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรมากมายที่ปลูกอยู่ภายในสวนสมุนไพรของอุทยานฯ นอกจากจะได้เรียนรู้ในเรื่องของชื่อและสรรพคุณแล้ว ยังได้เห็นและสัมผัสอย่างใกล้ชิดไปพร้อมกับการอธิบายประกอบโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพืชสมุนไพรอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th