ข่าวประชาสัมพันธ์

30

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สถาบันโภชนการ ม.มหิดล จัดกิจกรรมเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยขอเข้าชมพื้นที่สวนและห้องนิทรรศการ  ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. จำนวน 60 ท่าน

29

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะเครือข่ายจัดการความรู้(UKM) โดยสถาบันสามชิกเครือข่าย5 สถาบัน เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะเครือข่ายจัดการความรู้(UKM) โดยสถาบันสามชิกเครือข่าย5 สถาบัน เข้าชมพื้นที่สวนสมุนไพรและชมห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-18.00 น. จำนวน 30 ท่าน

29

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

คณะ Asia Partnership Conference on Pharmaceutical Association เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะ Asia Partnership Conference on Pharmaceutical Association(APAC) จากประเทศญี่ปุ่น เข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-15.30 น. จำนวน 6 ท่าน

28

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าชมและศึกษาสมุนไพรเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. จำนวน 53 ท่าน

27

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 2 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดโครงการ วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 2 ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.30-10.00 น.

26

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

ม.ราชภัฏจันทรเกษม ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษา ม.ราชภัฏจันทรเกษม  เข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00-12.00 น. จำนวน 12 ท่าน

20

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ขอเข้าใช้พื้นที่ ในการจัดกิจกรรม “แรกพบ” ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00-20.00 น. จำนวน 51 ท่าน

16

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 6 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหวิทยาลัย ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 -11.30 น. จำนวน 40 ท่าน

09

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

ชมรมหลังกล้อง ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUPhoto Workshop ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ชมรมหลังกล้อง ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUPhoto Workshop ในหัวข้อ Portrait ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 -17.00 น. จำนวน 50 ท่าน

03

พ.ย.'59

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการแพทย์แพนไทย ม.ราชมงคลธัญญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์แพนไทย ม.ราชมงคลธัญญบุรี เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมต่างๆ   ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 121 ท่าน