ข่าวประชาสัมพันธ์

16

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

รายการ V Sport เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ V Sport ขอถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำแหล่งอนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษา ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 6 ท่าน

15

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล จัดโครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มีโครงการนำนักเรียนในชุมชนรอบชุมชนศาลายา เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 50 ท่าน

07

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารตำบลบังดอง จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

องค์การบริหารตำบลบังดอง จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-16.00 น. จำนวน 55 ท่าน

07

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และนักศึกษจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าถ่ายทำสื่อสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าถ่ายภาพสมุนไพร 41 ชนิด สำหรับเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างและบุคคลทั่วไป ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-17.00 น. จำนวน 7 ท่าน

03

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานและห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.45-16.30 น. จำนวน 12 ท่าน

02

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี ขอให้พื้นที่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี ขอให้พื้นที่ ในการถ่ายทำสื่อวิดีโอการเรียนการสอน ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-18.00 น. จำนวน 15 ท่าน

02

ก.พ.'60

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าชมอุทยานสมุนไพร

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ มาทัศนศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ และทำกิจกรรม ทำวุ้นจากสีธรรมชาติ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 36 ท่าน

01

ก.พ.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอนที่4 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (2)

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอนที่4 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (2)

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark
เบอร์ติดต่อ 02-441-5272-4

31

ม.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดีและทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ. ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพรไทย : ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” พร้อมทั้งสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 จำนวน 13 ท่าน

27

ม.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอนที่3 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (1)

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอนที่3 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (1)

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark