ข่าวประชาสัมพันธ์

17

พ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

15

พ.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอน มารู้จักกับมุมมองสองแผนและธาตุทั้ง4

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน มารู้จักกับมุมมองสองแผนและธาตุทั้ง4
Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

04

พ.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวรรมศาสตร์ ม.มหิดล พาผู้สูงอายุ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ ผู้สูงอายุ จากจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการค่ายปฏิบัติการ “ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อพัฒนา พืช ผัก สมุนไพร สู่สังคม” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

23

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียน จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ที่ได้จัดโครงการอบรม และเข้ามาเยี่ยมชมสมุนไพร พร้อมทำกิจกรรมการทำยาสมุนไพรอัดเม็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

21

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

20

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการ พานักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรุ้ทางด้านพืชสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

10

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง(สายสนับสนุน) รุ่นที่ 16 สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เข้าเยี่มชมห้องนิทรรศการและพื้นที่โดยรอบของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

04

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรไทย โดยให้อาจารย์ ดร.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน เป็นวิทยากรในการนำชม เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น.

03

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยบูรพา เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น.

01

เม.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จาก โรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่ได้จัดค่าย “จินตทัศน์วิจิตร” โดยเข้าทัศนศึกษาสมุนไพรไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 07.00-16.00 น.