ข่าวประชาสัมพันธ์

22

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

22

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทหูหนวกและพิการซ้อน เข้าทัศนศึกษา สมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

22

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพยท์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

20

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

เด็กอนุบาลและคุณครู จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เด็กอนุบาลและคุณครู จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษาสมุนไพร และทำกิจกรรมวุ้นสีจากสมุนไพร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.15-11.00 น.

15

ก.ย.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทย “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 6.00-18.00 น.
(ห้องนิทรรศการ 9.00-16.00 น.)
โดยจะเก็บค่าเข้าชม เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 บัดนี้เป็นต้นไป

10

ส.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

อบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 4 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 4

ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

04

ส.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะข้าราชการที่จะเกษียณ จากสำนักงาน ก.พ. เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะข้าราชการที่จะเกษียณ โดยนิตยสารโล-ลั้นลา ที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ “ผจญภัยในตัวเอง การเรียนรู้ครั้งใหม่หลังวัยเกษียณ” เข้ามาอบรมเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยและทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

02

ส.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจะขอปิดการให้บริการ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จะขอปิดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เพื่อปรับปรุงสถานที่สำหรับพิธีเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 14 กันยายน 2560

จึงขออภัย มา ณ ที่นี้

สอบถามข้อมูลได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-441-5272-4
Facebook : Sireepark
https://sireepark.mahidol.ac.th

02

ส.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ที่เข้ามาทัศนศึกษาสมุนไพรและทำกิจกรรมต่างๆ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)

31

ก.ค.'60

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวิชาการ ครั้งที่4

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมวิชาการสำหรับประชาชน เรื่อง “สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างพอเพียง” ครั้งที่ 4
*****หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ได้ กรุณาแจ้งถอนรายชื่อ ภายในวันศุกร์ที่่ 4 สิงหาคม 2560 ****
(หากผู้ที่มีชื่อ แต่ไม่ได้แจ้งยกเลิกเข้าร่วมอบรม ทางทีมงานขอพิจารณาตัดสิทธิเข้าร่วมอบรมอื่นๆ ที่ทางอุทยานฯจะจัดขึ้นในครั้งถัดไป)

Addatong Lee
Amaratip Sutthipong
กชพรรณ วัชรภักดิ์
กนกกานต์ จันแปงเงิน
กนกอร มณีวงษ์
กฤษ อนุสสรราชกิจ
กฤษฎิ์ นิลขาว
กันยาวีร์ เตชปีติสกุลวงค์
กัมปนาท แก้วบรรจักร
กาญจนา เข็มทอง
กานต์สีนี ธนารักษ์วุฒิกร
กิติ จารุอารยนันท์
เกศกนก ถวัลย์ภิยโย
เกษสุดา เดชดำรงค์ศักดิ์
แก้ม ตรงจิตต์ธรรม
ไกรสรณ์ เที่ยงนาดอน
ขนิษฐา ประมูล
โขมพัสตร์ โกเมนพินิต
คงเดช วรชัย
คณาพล พรประเสริฐชัย
คณิตา น่วมศรี
คณิศร สุนทราภา
โฆษิต กรีพร
จตุรพร จำรัสพิพัฒน์อาทร
จรุงอาภา ทิพย์อาสน์
จักรกฤษณ์ ทัฬหชาติโยธิน
จิรัฐพล มณีกูล
จิราพร เคนวิเศษ
จุมพล ทัพไชย
เจษฎา ยิ้มศรีปทุม
ชญานิศวร์ พัชรวิวัฒน์กุล
ชญาภา ตันติอภิรมย์
ชฎา จารุวงศ์วณิชย์
ชนิดา ดังสะท้าน
ชลลดา นิยม
ชลิดา จรรยหาญ
ชโลบน อยู่สุข
ชวิน แฃ่เหีย
ช่อทิพย์ ตระกูลสว่างภพ
ชัยญา นพคุณวิจัย
ชาติชาย หงษ์พนัส
ชื่นนภา กิตติสิทธิพงษ์
ชุติยา ศรีเศรษฐการ
ญาณิศา วาสนาทิพย์
ฐิติรัตน์ วรชัย
ณณัฏฐ์ ขำโคกกรวด
ณัฏฐนันท์ จันทมาลา
ณัฐนันท์ สีมะเสถียรโสภณ
ณัฐราวดี ทิพย์ประสงค์
ดนัย คุณธรรมเอก
ดลชา ศรีบูรณกร
ดารา พฤกษ์โสภณ
ดาราวรรณ ภูศรี
ตติยา ฤดีขจรไชย
ตรีณัฐตา เกษมจีรสุรัชต์
ถนอมวงศ์ ถนอมกุลบุตร
ถาวร พัฒนแก้ว
ทสพร พ้นภัยพาล
ธวัชชัย เจนกิติวรพงศ์
ธัญญรัตน์ ตั้งบวรพิเชฐ
ธันยธร แนวพนิช
ธิปตีย์ พึ่งอุตสาหะ
ธิรดา กุลภัทร์เดชอุดม
ธีรพล วุฒิยาสกุล
นภัสภรณ์ กัญจน์สิทธิภัทร
นภาพร กิตติศักดิ์ไพรัช
นภาพร วิศวกุล
นลินทิพย์ พรประเสริฐชัย
นันทิกา รักษ์จินดา
นิพนธ์ สุทธิธนกูล
นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์
นิศากร พ่วงมหา
เนตรา อธิตาสุริยมงคล
บังอร ชันติโก
บัณฑิตา พึ่งวิชา
บุญธิภา เจียรธีรางกูร
บุญรัตน์ อยู่เวชวัฒนา
บุญเสริม เผ่าพืชพันธ์
บุศรา หวังธนอิทธิกุล
เบญจพร ภูศรี
เบ็ญจมาศ บุตรกินรี
ประธาน ยานกูลวงศ์
ประภา คงครินทร์
ปราณี วิชาธรรม
ปริญญ์ ไชยกิจ
ปิติยา หัตถกิจ
ปุญญานุช ลิมป์กาญจนวัฒน์
ปุณณพงษ์ โชจอหอ
ปุณยาพร โง้วสวัสดิ์
พงศ์พันธุ์ จันทร์สุกรี
พงษ์พันธ่ ชาติพิทักษ่
พจนีย์ ก่อตั้งทรัพย์
พยุงศักดิ์ พันธ์เจริญ
พรทิพย์ ทองโสภา
พรเทพ เกียรติศักดิ์บวร
พรพิไล ชัยเสริมวงศ์
พรลักษณ์ ไชยสุวรรณพรม
พวงทอง พวงแก้ว
พัชรนันท์ ศิรธัชธนสิทธิ์
พิจิตรา หล่อธีรพงศ์
พิชญ์สินี จันทร์ขิ่น
พิมพ์สุชา ปทุมจิรวัฒน์
พุฒิพัฒน์ ธีรนันทนิตย์
พุทธิณา นันทะวรการ
เพ็ญใจ สมานสุข
เพ็ญลักษณ์ ทะวงศ์นา
เพ็ญศรี เทพกุณหนิมิตต์
ภานุรักษ์ โชติวรรณ
ภิญญาพัชร์ เมธีวัชรชัยยศ
ภิภพ กมลเกตุโสภณ
ภีรวุฒน์ ปัญญาพุฒิโรจน์
มฤณีย์ แสงสว่าง
มาณพ รัติโชติ
เมตตา บุญกล่ำ
ไมตรี อังสุนันทวิวัฒน์
ยุพิน อัศวสุขสันต์
ยุวดี บีฬหาทร
ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย
รัชฎาพร รถทอง
รัชนิกฤต มรกตพรรณ
รัตนา ร่วมภูมิสุข
รุ่งทิพย์ ชาญเฉลียว
วนิดา เนาวประทีป
วนิดา วงศ์วิเศษศักดิ์
วรธัช แสงแก้ว
วรรณพร สุบรรณ ณ อยุธยา
วลัญชนา เจียรธีรางกูร
วัชรี วงศ์ศิริ
วารินทร์ สละชีพ
วิกรานตฺ์ชนม์ ไชยสุวรรณ
วิจิตร กิจถาวรกุล
วิชสุดา ร้อยพิลา
วิภาวดี วิเศษสมภาคย์
วิมลรัตน์ บุญบำรุงศิลปหรรษา
วิไล กุศลวิศิษฏ์กุล
วีรพันธ์ ตรีนัย
ศจีรัตน์ ว่องมงคลวัฒน์
ศริชาย สุริยะกุล
ศริรัณญ์จักรี ฤกษ์ฤทธิ์
ศรีกัญญา พัฒนแก้ว
ศรีนิภา ตันติรัตน์ไพศาล
ศศิพิมพ์ เตียประภางกูร
ศักดา ธาราธาร
ศิริรัตนา สิงห์สายกวิน
ศิวพร วุฒิยาสกุล
ศุภณัฐ เมืองคำ
สนธิวัฒน์ ถวัลย์ภิยโย
สมปอง อ้นเดช
สวพรรณ ทรัพย์ประดิษฐ
สวลักษณ์ เอี่ยมเงิน
สินา ชินานุวัฒน์
สิริญญา จันทะจิตต์
สิริพรโชค พฤทธเมธวิสุทธิ์
สุชัญญ์ญา ปัญญาพุฒิโรจน์
สุชาดา ธาระวานิช
สุชาติ เดชศราเดโช
สุชาติ เอื้อไพบูลย์
สุดคนึง ศรีสะอาด
สุดา สงวนกงษ์
สุดาทิพย์ โอชารส
สุดารัตน์ ฐาปนา
สุทัศน์ ขจายศรสิทธิ์
สุนีรัตน์ ทรงเพ็ชร์มงคล
สุพรรณพิมพ์ ศรีสุวรรณ
สุพิชชา สุทธิสาร
สุพิชญ์นันท์ จิรสิริสุขภา
สุภิวัช โกสุมพิทักษ์
สุเมธ ฟูเฟื่อง
สุรพล ลิมป์กาญจนวัฒน์
สุรศักดิ์ ภัทรพงศ์เกษม
สุรียภรณ์ แซ่เตียว
สุวัชราพร สวยอารมณ์
เสาวนีย์ ปิติภากร
โสภิศา แช่มเสือ
อ่นเรือน ประจำสุข
อภิวัตร์ เฟื่องการงาน
อ้อมใจ เหียดใส
อังสนา แสงวิจิตร
อำไพ ทองเงิน
เอกชัย ใยพิมล

สิ่งที่ต้องเตรียมและการแต่งกาย ในวันที่อบรม
1. หมวก / ร่ม
2. กระติกน้ำ
3. กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบ
4. นำถุงผ้า เป้ หรือกระเป๋า (งดใช้ถุงพลาสติก)
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับการอบรมและเส้นทางการเดินทางมายังอุทยานฯ ได้ที่
website : https://sireepark.mahidol.ac.th
Faecbook : www.facebook.com/sireepark